Kunpengopterus antipollicatus, který byl nalezen v Číně (Tiaojishan Formation, provincie Liaoning) létal v období svrchní jury, zhruba před  161 až 158 miliony let. Jeho zvláštní anatomie palce je nejstarší podobnou známou. Nálezy protistojných prstů u jiných živočichů, než savců, jsou velice netradiční (například u některých žab). Protistojný palec nebyl u pterosaurů dosud nalezen.

Živočicha vědci přiřadili do skupiny Monofenestrata („darwinopteři“). Tito pterosauři jsou charakterističtí svým nejasným postavením v systému živočichů. Přízvisko dostali podle druhu Darwinopterus, který byl pojmenován na počest přírodovědce Charlese Darwina v roce 2009.

„Darwinopteři jsou zvláštní skupina pterosaurů z jury Číny a Evropy, pojmenovaná po Charlesi Darwinovi kvůli jejich jedinečné přechodné tělesné stavbě, která odhaluje, jak evoluce ovlivňovala anatomii pterosaurů v průběhu času,“ vysvětluje Dr. Rodrigo V. Pêgas, paleontolog na Federal University of ABC.

Vědci soudí, že živočichovi byl protistojný palec nápomocný k přichycení na stromech. Přetočená anatomie prstu může být adaptací na jeho život v lesích. Výzkumný tým nalezl a popsal dva zkamenělé exempláře druhu Kunpengopterus antipollicatus, z toho byl jeden zachován se dvěma přidruženými vejci, které poodhalují způsob reprodukce těchto pterosaurů.

Kunpengopterus antipollicatus, holotyp (autor: Xuanyu Zhou)

Z nálezu je zřejmé, že pterosauři pravděpodobně jako první živočichové našli cestu k protistojnému prstu, který jim značným způsobem mohl pozitivně ovlivnit život v lesích.

Článek vyšel v prestižním časopise Current Biology pod vedením Dr. Xuanyu Zhoua z China University of Geosciences.

Zdroj: Sci News
Zdroj úvodního obrázku: mrganso, Pixabay