Nová studie ukazuje, že rakovina není jen novodobým problémem. Za využití počítačové tomografie (CT) odhalili vědci z University of Cambridge stopy malignity ve středověkých kostech. Podle ní nejsou rakovinné archeologické nálezy ve středověké Británii tak vzácné, jak se dříve myslelo. Studie byla publikována v časopise Cancer.

Jedná se o první studii využívající rentgenové a CT snímky. Podle nich mělo rakovinu v době své smrti 9–14 % dospělých ve středověké Británii. Mimo jiné jde o důkaz, že výskyt rakoviny před expozicí chemickým látkám z průmyslu a tabáku byl zhruba desetkrát vyšší, než se původně myslelo.

Během experimentu bylo oskenováno a zrentgenováno 143 středověkých koster shromážděných ze šesti hřbitovů poblíž Cambridge. Dřívější výzkum odhadoval výskyt rakoviny pouze podle zevních lézí na kostech. Došel proto k tomu, že rakovina byla ve středověku vzácná a postihovala pouze 1 % populace. Nová studie přináší důkazy o tom, že rakovinou v době své smrti trpělo desetkrát více lidí.

„Za pomoci CT skenování jsme byli schopni vidět i léze schované uvnitř kostí, které vypadaly na venek normálně,“ říká spoluautorka studie Dr. Jenna Dittmar.

„Až do teď se myslelo, že hlavními příčinami špatného zdraví středověkých lidí byly infekční nemoci, jako je úplavice nebo dýmějový mor, spolu s podvýživou a zraněními z nehod nebo válek.“

„Nyní musíme brát v potaz i rakovinu jako jednu z hlavních nemocí, které postihovaly středověkou populaci,“ dodává Dittmar.

V moderní Británii má však 40–50 % lidí rakovinu v době, kdy zemřou. Toto onemocnění je tedy dnes 3–4krát častější než ukazuje studie středověké situace. Současné situaci pravděpodobně přispívá řada faktorů, mezi které patří užívání tabáku, který se do Británie začal dovážet až po kolonizaci Ameriky v 16. století.

Rakovinné účinky mají i znečišťující látky, které jsou všudypřítomné již od průmyslové revoluce v 18. století. Příčinou však mohou být i viry poškozující DNA, které se více šíří s globalizací světa. Dnešní výrazně delší doba dožití navíc dává rakovině mnohem více času na rozvoj.

Ve studii byly prozkoumány pozůstatky 96 mužů, 46 žen a jednotlivce neznámého pohlaví. Jednalo se především o obratle, stehenní kosti a pánve. Tým vědců zjistil, že známky malignity byly přítomny minimálně u 3,5 % jedinců. CT vyšetření detekuje kostní metastázy přibližně v 75 % případů. Navíc pouze třetina až polovina úmrtí na rakovinu zahrnuje rozšíření metastáz do kostí. Proto došel Britský tým k závěru, že výskyt rakoviny u středověkých Britů byl 9–14 %.

Velikost zkoumaného vzorku byla samozřejmě limitovaná a zjišťování rakoviny u těch, kteří zemřeli před staletími náročné. Je proto zapotřebí dalších studií z různých oblastí i časových oken.

Zdroj: University of Cambridge

Ilustrační obrázek: Trnava University via Unsplash