Dostupnost pitné vody je jedním ze strašáků moderního světa. Její problematiku se rozhodla vyřešit holandská společnost Hydraloop, která se svou technologií získala na veletrhu CES 2020 ocenění Best of Innovation v kategorii udržitelnosti. Nabízí systém recyklující v domácnosti vodu, který lze relativně jednoduše instalovat.

Recyklátor Hydraloop, připomínající na první pohled lednici, dovede zpracovat přibližně 95% sprchové vody a 50% vody z pračky, což dohromady činí asi 85% celkové spotřeby vody v domácnosti. Tu je schopen vrátit k opětovnému užitkovému použití. Připadá vám to jako další nepovedený inzerát Horsta Fuchse? Pojďme se blíže seznámit s jejím fungováním!

Zdroj: Hydraloop

Podle společnosti Hydraloop vám může nová technologie ušetřit kolem 45% spotřebované vody jejím zpracováním v samočistící jednotce, která nepoužívá žádné membránové filtry, které by se ucpávaly a bylo by třeba je průběžně vyměňovat. Namísto toho zpracovává vodu pomocí šesti různých metod - sedimentace, flotace, flotace rozpuštěného vzduchu, frakcionace pěny, dezinfekce pomocí UV záření a aerobního bioreaktoru. K dispozici je rovněž aplikace pro smartphone, která stav Hydraloop monitoruje. Větší domy či hotely mohou využít paralelního zapojení více recyklátorů najednou.

Společnost rovněž tvrdí, že vám recyklátor zároveň pomůže v chladnějších obdobích snížit spotřebu energie. Shromážděná voda uvolňuje zbytkové teplo do okolního prostoru a udržuje tak její zásoby při pokojové teplotě. Díky tomu není třeba, aby například pro splachování toalety byla ohřívána studená voda. Podle Hydraloop tak můžete ročně ušetřit až 600kWh.

Vzhledem ke skutečnosti, že se recyklátor dostává čerstvě na trh, není jeho cena příliš vábná. Za jeden takový utratíte přibližně 4 000 dolarů. Průměrná americká domácnost platí za vodu kolem 840 dolarů ročně. Snížení účtu za vodu o 45% pomocí technologie Hydraloop by tak se současnou cenovkou trvalo asi 10 let.

Přes svou stávající cenu přináší Hydraloop svěží řešení, které by postupem času mohlo v domácnostech zaujmout své pevné místo. Pokud vás o technologii zajímá více podrobností, navštivte oficiální webové stránky společnosti!

https://www.hydraloop.com

Zdroj: Loz Blain, New Atlas, Victor Tangermann, Futurism, Hydraloop