Nalezená mumie se datuje do doby zhruba 1. století našeho letopočtu. V tomto období byl Egypt pod nadvládou Římské říše a charakterizovala ho tradice kresby portrétů na sarkofágy zemřelých. Také vyšetřovaná mumie měla na svém povrchu portrét, jednalo se o kresbu dospělé ženy. Po podrobných analýzách vědci ale zjistili něco zvláštního.

Portrét na povrchu vyšetřované mumie, zdroj: Live Science

Vyšetření CT (Computed X-ray tomography) prokázalo, že mumie obsahovala tělo teprve 5leté dívky. Analýza se zaměřila především na oblast dívčina femuru a zubů. Dokonce odhalila, že dívka neměla prořezané žádné zuby sekundárního chrupu a celý její chrup byl ještě mléčný. Sken neodhalil nic podezřelého, co by mohlo ukazovat na příčinu smrti.

Vědecký tým dále využil metodu RTG difrakce. Tento druh vyšetření funguje tak, že se rentgenové paprsky odrážejí od atomů v krystalických strukturách a variace v difrakčních vzorcích odhalí, z jakého typu materiálu je objekt vyroben. Výzkumný tým na mumii objevil například 36 jehlovitých struktur, 11 v okolí hlavy, 20 u chodidel a 5 v oblasti trupu. Za využití RTG difrakce výzkumníci určili, že se jedná o moderní kovové dráty nebo kolíky, které mají sloužit ke stabilizaci artefaktu a byly pravděpodobně instalovány někdy v průběhu minulého století.

Zelené struktury jsou kovové dráty sloužící ke stabilizaci artefaktu, Zdroj: Live Science

Dalším pozoruhodným objevem byl 7 mm dlouhý objekt eliptického tvaru, nalezený v obvazech kolem břicha mumie. RTG difrakce ukázala, že artefakt je vyroben z kalcitu. Vědci ale dlouho nemohli určit, o co se jedná. Jedna z možností napovídá, že by mohlo jít o amulet, jelikož tělo dítěte bylo při mumifikaci poškozeno.

„Po takovéto nehodě kněží často umisťovali na poškozenou část těla amulet, jako byl scarabaeus. Jeho úkolem bylo ochránit osobu v posmrtném životě. Nalezený kalcitový objekt měl správnou velikost i polohu, takže by se doopravdy mohlo jednat o ochranného scarabea,“ říká vedoucí studie Stuart Stock.

Podle vědců ale nebyly výsledky CT tak detailní, aby ukázaly podrobnou podobu objektu.

„Pokaždé, když se věnujete studii, jako je tato, dostanete mnoho dobrých odpovědí. Ale díky nim také začnete klást více otázek,“ dodává Stock.

Originální publikace: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2020.0686

Zdroj: Science Alert, zdroj titulní fotografie: Live Science