Hledání rostlinných náhražek živočišných proteinů je významné z ekologického hlediska a také kvůli zdravotním důvodům. Živočišná produkce zatěžuje životní prostředí produkcí skleníkových plynů a vyčerpáváním biologických zdrojů. Rostlinné proteiny mají navíc pro člověka lepší výživové vlastnosti než živočišné a jsou zdraví prospěšnější. Především mají pozitivní vliv na lidský metabolizmus a působí jako prevence obezity a vysokého krevního tlaku. Z rostlinných plodin se využívají hlavně proteiny ze sóji a dalších luštěnin.

Novým slibným zdrojem rostlinného proteinu by mohla být semena řepky olejky. Řepka olejka je primárně využívána pro produkci oleje, který je součástí mnoha potravin a slouží také jako biopalivo. Vedlejší produkty výroby oleje jsou právě látky bohaté na proteiny, které se běžně využívají jako krmivo pro zvířata.

Složení proteinu z řepky má podobné zastoupení aminokyselin, což jsou základní stavební jednotky proteinu, jako sójový protein, jeden z nejvíce využívaných rostlinných proteinů. Na rozdíl od sójového proteinu však neobsahuje izoflavony, látky strukturně velmi podobné lidským estrogenům, jejichž vliv na lidské zdraví je sporný. Rostlinné proteiny také obsahují látky působící jako antioxidanty a jsou zdrojem minerálů.

Další důležitou vlastností, která je u potravin hodnocena, je jejich schopnost člověka nasytit. Obecně platí, že jídla s vyšším obsahem proteinů člověka zasytí více než nízkoproteinové pokrmy. Navíc to vypadá, že různé proteiny mohou na sytost působit trochu odlišně. Účinky konzumace proteinů se zkoumají prostřednictvím metabolické odpovědi těla na daný proteinu. Jde zjednodušeně o reakci organismu, která zahrnuje například změny hladiny glukózy, minerálů nebo aminokyselin v krvi, určitou dobu po konzumaci příslušné potraviny.  Odpověď lze hodnotit pomocí krevních testů, měření krevního tlaku a srdečního tepu.  Výsledky testů pro řepkový protein se zdají být velmi příznivé. Ve většině ohledů se vyrovná proteinu sójovému. Navíc má o něco lepší vliv na množství glukózy v krvi a účastníci studie se po jeho konzumaci cítili sytěji.

Řepkový protein je cenným rostlinným proteinem, který má pro člověka řadu příznivých vlastností a mohl by být alternativou k sójovému proteinu.  Řepka je navíc v Evropě hojně pěstovaná, čili by mohla být dostupnější než dovážená sója.

Originální publikace: https://doi.org/10.3390/nu12082270
Zdroj: EurekAlert!, zdroj titulní fotografie: Denes Kozma, Unsplash