Atomicky tenká slída – minerál, který vědci z University of Manchester odhalili jako vynikající protonový vodič. Slídy, který se běžně vyskytují v půdě by mohly představovat významný materiál pro tvorbu palivových článků a dalších technologií souvisejících s vodíkem.

Profesor Andre Geim a doktor Marcelo Lozada-Hidalgo z Univeristy of Manchaster již dříve objevili, že materiály jako grafen jsou vysoce propustné pro protony, které tvoří jádra atomů vodíku. Vzhledem k nepropustnosti alternativních materiálů, jak ukázala například práce se sulfidem molybdenu, dospěl vědecký tým k závěru, že protony mohou propouštět pouze krystaly o tloušťce jednoho atomu.

Nový výzkum z University of Manchester ukazuje, že protony mohou pronikat skrze několika vrstevné slídy, přestože jsou desetkrát silnější než grafen. Izolace slíd v jednotlivých vrstvách zvyšuje protonovou propustnost stonásobně.

„Výsledky jsou povzbudivé, protože již grafen je považován za velmi slibný materiál protonového vedení,“ řekl o projektu Lucas Mogg, PhD student a autor prvního článku popisující výzkum. „Naše výsledky ukazují, že slídy mohou být v tomto ohledu ještě slibnější. V neposlední řadě pro svou hojnost a dostupnost.“

Profesor Andre Geim dodal, že výsledek práce znamená, že by i mnoho dalších 2D materiálů mohlo být využito jakožto protonové vodiče. Dle jeho slov není výzkum omezen pouze na slídy a protony. Do budoucna plánuje prozkoumat výrazně více 2D krystalů, které by mohly sloužit jako kanály v atomovém měřítku. Se svým týmem doufá, že navazující práce přinese nové jevy a nové možnosti aplikace v oblasti iontových a protonových vodičů.

„Čelíme nedostatku proton vedoucích materiálů, které by spolehlivě fungovaly v teplotním rozmezí 100 až 500°C, které odpovídají provozu palivových článků. Atomicky tenké slídy v tomto rozsahu fungují poměrně dobře a z toho důvodu si zaslouží naši pozornost,“ řekl Doktor Marcelo Lozada-Hidalgo.

Zdroj: Scitech Europa

Líbil se vám článek? Odměňte nás sledováním naší stránky na Facebooku. Každá práce něco stojí a bez vaší podpory se neobejdeme. Děkujeme za ni.