Nový report výzkumného centra SMART odhalil, že až jedna třetina cest prostřednictvím ride-hailingových služeb nahradí přepravu veřejnou dopravou.

Ve snaze více porozumět využití ride-hailingu a jeho vlivu na městské prostředí, provedli Hui Kong, Xiaohu Zhang a Jinhua Zhao ze Singapuru, konkrétně z MIT Alliance for Research and Technology (SMART) a MIT JTL Urban Mobility Lab, studii, která zkoumá vztah mezi ride-hailingem a veřejnou dopravou.

Ride-hailing služby jako Uber, Grab, Free Now, Lyft, DiDi nebo české Liftago, jsou v dnešní době v mnoha městských lokalitách jednou ze standartních možností městské dopravy. Podle vědců je však důležité, jestli ride-hailingové služby slouží jako doplněk, nebo náhrada za služby veřejné dopravy.

Právě vztah mezi ride-halingem a veřejnou dopravou je důležitý pro trvale udržitelný rozvoj a regulace ze strany městské samosprávy by se měly snažit vytvořit takové podmínky, kdy se tyto dvě dopravní alternativy doplňují.

Report využívá data ride-hailingové služby DiDi z Chengdu (Čína), hlavní město provincie Sečuán čítající 16 milionů obyvatel. Na základě těchto dat se vědci snaží odhalit, zda lidé využívají ride-haling jako náhradu, nebo doplněk k službě veřejné dopravy

Výzkumný tým zjistil, že jedna třetina uskutečněných cest za využití aplikace DiDi potenciálně nahrazuje veřejnou dopravu. A to i v případech, kdy se mezi zvolenými body dá přemístit veřejnou dopravou.

Důležitou roli zde hraje především denní doba a umístění počátku a cíle konkrétní cesty. Vědci zjistili, že ride-haling nahrazuje veřejnou dopravu především během dne (8:00 - 18:00) a v centru města a v hustěji zastavěných lokalitách s různorodým využitím.

Vědci také zjistili, že náhrada veřejné dopravy službami ride-halingu je výraznější v centru města a ve více rozvinutých oblastech pokrytých linkami metra, zatímco v okrajových a příměstských oblastech je ride-halinig doplněk k veřejné dopravě.

„Tam, kde ride-hailing nahrazuje veřejnou dopravou je nutné zavést regulace ve prospěch veřejné dopravy,” uvádí ve výzkumu Kong. “Naopak tam, kde ride-hailing slouží jako doplněk veřejné dopravy, tedy příměstské a okrajové lokality, ukazuje městské samosprávě místa, které jsou nedostatečně dostupná veřejnou dopravou, tudíž jsou vhodná pro přidání nových linek či zvětšení frekvence městské dopravy,” dodává Kong na adresu konkrétních doporučení pro rozvoj dopravy v městské prostředí.

Výsledky reportu tak naznačují, že cesta k udržitelné mobilitě v městském prostředí nevede skrz kompletní náhradu veřejné dopravy novými službami, ale ve využít nových inovací na poli dopravy jako doplněk k veřejné dopravě.

Více o tom, proč je veřejná doprava důležitým elementem městského prostředí, naleznete na CZECHSIGHT v článku Autobusy jsou budoucností veřejné dopravy - nic víc není třeba

Originální článek: https://www.intelligenttransport.com/transport-news/102704/does-ride-hailing-substitute-or-complement-public-transit/

Foto:Fikri Rasyid, Unsplash