Přibližně jednomu ze 160 dětí na celém světě je diagnostikována porucha autistického spektra. Tato vývojová postižení jsou charakteristická sociálními, emocionálními a komunikačními problémy. Přestože je nelze léčit, může včasný odborný zásah dítěti zásadně pomoci překonávat překážky, které tato porucha přináší.

Tyto přístupy však mají mnoho nevýhod. Jednu z nich představuje jejich časová náročnost či nákladnost. Pomocné technologie je rovněž náročné designovat tak, aby specificky pomohly všem jedincům dle jejich osobních potřeb.

V současné době však přicházejí nové technologie v podobě tzv. asistenčních robotů, které umožňují to, co dosavadní přístupy nedokázaly - přizpůsobit a zosobnit pomoc hendikepovaným dětem. Tito robotičtí terapeuti by tak díky vzdělávacím aktivitám mohli doplnit lidské asistenty.

Asistenční roboty podrobně představila práce, publikovaná v časopise Science Robotics. Maja J. Matarić a její tým z University of Southern California vytvořili model strojového učení, který využívá jak audio, tak videomateriál. Výsledkem je schopnost robota navázat oční kontakt, nebo vést s dítětem dialog. Testován byl na širokém spektru dětí s různou schopností koncentrace a dosáhl výborných výsledků - až 90% dětí dokázal pomocí terapeutických cvičení dlouhodobě udržet v komunikaci. Zatímco si děti skrze robota procvičovaly matematiku, jeho hlavním cílem bylo naučit je základní sociální dovednosti, jako oční kontakt, nebo vedení rozhovoru. Po každé hře robot následně vyhodnotil, jak se dítě průběžně zlepšuje.

Práce, která potvrdila jejich edukativní výsledky, byla založena na testování robotů, kteří s dětmi "žily" po dobu jednoho měsíce. Ta je součástí víceletého výzkumu, jehož cílem je tyto robotické společníky zdokonalovat a přizpůsobit reálnému prostředí.

Originální publikace: https://robotics.sciencemag.org/content/5/39/eaaz3791

Zdroj: MIT Review, zdroj titulní fotografie: Unsplash, Andy Kelly