Co všechno bychom byli schopni vidět pod hladinou moře okem ryby? Vývojáři z MIT strávili roky snahou na tuto otázku odpovědět a konečně dosáhli svého cíle. Nedávno dokončili vývoj nového výzkumného nástroje – robotické biomimetické ryby. Technologie, pojmenovaná Soft Robotic Fish (SoFi) může oceánským vědcům pomoci efektivněji bádat ve složitějších mořských prostředích.

SoFi není jen obyčejný vodní robot. Je navržen tak, aby napodoboval rychlost, vztlak a pohyby skutečného mořského organismu. Vysoká podobnost se skutečnou rybou tak umožňuje sledovat například hejna, nebo s živočichy přímo komunikovat, aniž by je vyplašilo, nebo jinak ovlivnilo jejich chování. Tato nenápadná výzkumná metoda si dává za cíl poskytnout mořským biologům a oceánografům informace, které byly za pomoci dosavadních technologií nedosažitelné.

SoFi ovšem nevyniká pouze jedinečným designem, ale i technologickým provedením. Kupříkladu jeho citlivé obvody jsou pro udržení integrity za vysokých tlaků ve velkých hloubkách plněny namísto vzduchu olejem. Kromě toho komunikuje spíše za pomoci akustických signálů, než tradičních rádiových vln.

„Akustické signály mohou být ve vodě přenášeny na mnohem větší vzdálenosti,“ říká Robert Katzschmann, robotik MIT. Progres v oblasti komunikace umožňuje robotickým rybám „mluvit“ se svými provozovateli ze vzdálenosti více než 18 metrů.

Za pomoci vodního čerpadla, které transportuje vodu z jedné strany ocasu ryby na druhou, byli vývojáři MIT schopni vytvořit pohyb, napodobující skutečné ryby.

V současné době je stále důležitější získávat přesné údaje, které popisují oceánskou dynamiku a životaschopnost mořských ekosystémů. Ty jsou regionálně silně ovlivněny, například nadměrným rybolovem. Pokroky ve sběru dat tohoto typu jsou proto pro řešení ocenánských problémů klíčové a biomimetická technologie, jakou reprezentuje SoFi by mohla vést k jejich řešení.

Zdroj: Innovation and Tech Today, Foto: MIT