Živorodka Holbrookova je ryba obývající vodní plochy po celém světě. Primárním účelem jejího rozšíření byla likvidace larev komárů a zabránění šíření nemocí, které přenášejí. Dobrý záměr však kazí to, že živorodky napadají další sladkovodní ryby a okusují jim ploutve, což postupně vede ke smrti.

Redukce jejich počtu je poměrně náročný úkol. Se zajímavým řešením přišel Giovanni Polverino z University of Western Australia. Navrhl robotickou rybu, která připomíná okounka pstruhového, přirozeného predátora živorodek.

Robotická ryba vypadá téměř jako živá a dokonce napodobuje plavání skutečného jedince. Výzkumníci z Polverinova týmu tvrdí, že po útoku robotických ryb dochází u živorodek k úbytku váhy, změnách ve tvaru těla a redukci plodnosti. U samců docházelo k vyvinutí menších užších těl se silnějšími svaly na ocasní ploutvi pro snazší únik predátorům. Samičky pak produkovaly lehčí vajíčka. Efekt trval několik týdnů a to i ve chvíli, kdy nedocházelo k dalším útokům.

"Místo toho abychom je zabíjeli jednu po druhé, nabízíme řešení, které postupně zredukuje počet tohoto nebezpečného invazního druhu," říká Polverino.

Robotické ryby zatím fungují pouze v akváriu. Tým dr. Polverina v současnosti zkoumá, jak nejúčinněji přesunout jejich působení z laboratoře do volné přírody.

Zdroj: iScience; New Scientist
Foto: Hiroko Yoshii, Unsplash