Inženýři MIT vytvořili vláknitého robota, který je schopen pronikat mozkovými cévami. Takto by mohl například transportovat léky snižující srážlivost krve při léčbě mrtvice, či aneurysmat. Kromě toho se zdá, že jsme o velký krok blíže roboticky zprostředkovaným operacím mozku, jelikož nová technologie nabízí alternativu k otevřeným a výrazně nebezpečnějším operacím.

Tým MIT zkonstruoval magneticky ovladatelnou robotickou niť, potaženou hydrogelem. Svou práci následně publikoval v časopise Science Robotics. Jádro nitě je vyrobeno ze slitiny niklu a titanu a zprostředkovává ohyb vlákna. Jádro je následně potaženo magnetickými částicemi, pomocí kterých je vlákno ovládáno. Díky hydrogelu je povrch drátu hladký a nepoškozuje tak pacientovu tkáň.

Doposud používali chirurgové k odstraňování krevních sraženin tenký drát. K zobrazení konkrétní cévy používají rentgenové záření, kterému jsou lékaři opakovaně vystavováni. To představuje další komplikaci.

Nová technologie robotické nitě řeší i tento problém. Díky magnetickému řízení ji chirurgové mohou ovládat vně operačního sálu pomocí joysticku a být tak chráněni před opakovaným ozářením.

Použití hydrogelu navíc poskytuje menší riziko tření s vnitřní stěnou cévy a navíc může proniknout výrazně dál, než umožňovaly dosavadní metody. Robotická niť navíc zvládá průnik i do velice úzkých cév.

Nasazení nové technologie v praxi nyní čelí klinickým testům, které ověří její bezpečnost.

Zdroj: Engadget