V dnešní době již není pochyb o tom, že člověk hraje významnou roli v globálním oteplování. Kromě rostoucího počtu lidí teď dělá vědcům vrásky i nárůst průměrné tělesné hmotnosti. The journal of the obesity society publikoval studii (k přečtení zde), která se zaměřuje na vliv obezity na emise oxidu uhličitého, metanu nebo oxidů dusíku. Autoři dospěli k závěru, že obezita je odpovědná za produkci 700 milionů tun oxidu uhličitého ročně. Toto číslo představuje 1,6 procenta celkových emisí uhlíku souvisejících s lidskou činností.

Autoři zdůrazňují, že obézní lidé konzumují v průměru více potravin a nápojů. Dochází tak k vyšším emisím nejen při produkci potravin (zmiňme zejména chov zvířat), ale také při jejich skladování a dopravě. Jako další zdroj vyšších emisí uvádějí autoři větší spotřebu fosilních paliv při přepravě těžších lidí. Studie odhaduje, že obézní lidé v průměru vyprodukují o 20 procent více emisí skleníkových plynů než lidé s normální tělesnou hmotností.

Autoři upozorňují, že studie nemá sloužit k stigmatizaci obézních lidí. Ti totiž již nyní velmi často naráží na diskriminaci. Cílem studie je naopak upozornit na důležitost boje s rostoucí obezitou ve společnosti. Ekologické následky přitom nejsou jediným problémem obezity. Zmiňme negativní vliv na zdraví, zvýšenou úmrtnost, nebo finanční zátěž pro zdravotní systém. Mnohým státům se v současnosti boj s obezitou příliš nedaří. Stereotypním příkladem jsou například Spojené státy americké, kterým vědci předpovídají, že do roku 2030 bude polovina obyvatel obézních.