"Nový koronavirus má přirozený původ", zní ze závěrů výzkumného týmu ze Scripps Research Institute. Ti analyzovali jeho genom, včetně příbuzných virů a odhalili dva důkazy, které vyvracejí tvrzení, že by byl uměle vytvořen v laboratoři.

Nový koronavirus SARS-CoV-2, který byl poprvé v loňském listopadu zaznamenán v čínském Wu-chanu, rozšířil se do dalších 70 zemí a způsobil pandemii onemocnění COVID-19, je podle zveřejněných zjištění produktem přirozené evoluce, stojí v publikaci, zveřejněné v časopisu Nature Medicine. "Porovnáním dostupných údajů o sekvenci genomu známých koronavirů můžeme prohlásit, že SARS-CoV-2 vznikl vlivem přírodních procesů," uvedl Kristian Andersen, docent mikrobiologie a imunologie a jeden z autorů práce.

Koronaviry jsou velká rodina virů, které mohou způsobovat méně či více závažná onemocnění. První z těžkých nemocí způsobených koronavirem se objevilo v roce 2003 v Číně a dostalo jméno SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Druhé ohnisko vzniklo o devět let později v Saúdské Arábii a onemocnění MERS (Middle East Respiratory Syndrome) postihlo Střední východ. Nový koronavirus SARS-CoV-2 doposud usmrtil přes 6 600 lidí.

Krátce po vzniku epidemie sekvenovali čínští vědci genom SARS-CoV-2 a získaná data zpřístupnili vědcům po celém světě. Andersen a jeho kolegové z několika dalších institucí použili tyto informace k výzkumu původu tohoto nového koronaviru, přičemž svou pozornost zaměřili na některé jeho specifické struktury, jako například hákovitý protein, interagující s receptorem ACE2, přítomným na hostitelských buňkách. Ten slouží doslova jako "otvírák", umožňující viru průnik do buňky. Vzhledem k mimořádně silné vazbě tohoto proteinu na lidské receptory došli vědci k závěru, že je tento efekt výsledkem přirozené selekce, a nikoli produktem genového inženýrství.

Tento důkaz o přirozené evoluci viru je podpořen dalšími informacemi, popisující jeho celkovou molekulární strukturu. Ta byla výrazně odlišná od původních známých koronavirů a z valné většiny se podobala příbuzným virům, nalezených u netopýrů a luskounů. "Tyto dva rysy si naprosto protiřečí s potenciální genovou manipulací," říká Andersen. Dodává, že věří, že učiněný objev potlačí šířící se fámy o původu nového onemocnění.

Originální publikace: https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9

Zdroj: ScienceDaily, zdroj titulní fotografie: Markus Spiske