Otázek kolem SARS-CoV-2 je stále spoustu. Nová studie, publikována v časopise Natural Medicine, nabízí nové pohledy na základní otázky o původu a přenosu viru. Závěry, ke kterým vědci dochází, totiž stále nejsou úplně jasné.

Je možné, že SARS-CoV-2 neškodně koloval populací několik let. "Původní verze SARS-CoV-2 se mohla přenést na člověka a teprve zde získat některé další mechanismy potřebné k vypuknutí celosvětové pandemie," píše tým vědců z USA, Velké Británie a Austrálie ve své studii.

Analýza genomických dat SARS-CoV-2 a dalších koronavirů ukazuje, že receptor-vázající domény (proteiny na povrchu viru připomínající hroty) viru jsou tak efektivní, že vznikly díky přírodní adaptaci. "Srovnáním sekvencí genomů jednotlivých koronavirů, můžeme soudit, že virus vznikl přirozenou selekcí," potvrdil imunolog Kristian Andersen ze Scripps Research.

Vědci se zaměřili na dvě hypotézy. První uvažuje o přirozené adaptaci v jiném hostiteli, než je člověk. Tato hypotéza je založena na rozdílech v genomech netopýrů a luskounů. Vzorky koronavirů jsou si velmi podobné, avšak nesedí perfektně. "Zatím žádný není potvrzen jako přímý předchůdce SARS-CoV-2. Vzorků je navíc extrémně málo," píší vědci ve svém článku.

Druhá hypotéza je postavena na adaptaci proběhnuvší přímo v lidech poté, co byl virus přenesen z jiného hostitele. "Po sérii evolučních procesů virus získal schopnosti potřebné k započetí takto velké pandemie," potvrdil Francis Collins, ředitel National Institute of Health, na svých stránkách.

K jednoznačným závěrům je ještě daleko. Avšak mutace virů vedoucí k jejich výhodnějším vlastnostem nepředstavují nic nového. U klasické chřipky dochází k velmi častým bodovým mutacím a změnám sekvencí aminokyselin, které ji poskytují různé výhody. Sekvenování většího množství vzorků by mělo přinést nové odpovědi.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9
Foto: softwareinsider