Ať už z důvodu nemoci, nebo zranění, jedno je jisté – 36 milionů lidí na celém světě trpí slepotou. Až do roku 2009 měli zároveň mizivou šanci získat svůj zrak zpět. Před deseti lety implantovali lékaři z University of Manchester do pacienta první bionické oko zvané Argus II. Nyní zkoušejí výrobci schopnější systém, který by byl namísto očních nervů implantován přímo do mozku.

Tzv. kortikální vizuální protéza, nesoucí název Orion, byla vyvinuta společností Second Sight Medical Products. Stejně jako v případě oka Argus II sestává i Orion z malé kamery, namontované na páru brýlí. Kamerové snímky jsou převáděny do podoby elektrických impulsů, které mozek interpretuje do podoby obrazu.

Implantát Orion je vkládán v zadní části pacientovy hlavy, nad týlním lalokem. Zajímavá je také časová nenáročnost operace. Proces instalace implantátu vyžaduje jednodenní pobyt v nemocnici, po kterém následuje tří až čtyřtýdenní rekonvalescence do doby, než dojde k jeho plné funkčnosti.

„Následujícím krokem je vytvoření prostorové mapy, která potvrdí, že každá elektroda napájí správné místo v mozku pacienta. Jakmile je mapování dokončeno, mohou být video data převedena do podoby stimulů, které replikují to, co kamera vidí,“ vysvětluje Nik Talbot, ředitel společnosti Second Sight. „Následuje několik měsíců zvykání si na systém a učení, jak jej nejefektivněji využívat.“

Systém Orion je momentálně testován ve zdravotnickém centru UCLA a na Baylor College of Medicine v Houstonu, aby byla zajištěna jeho bezpečná aplikace. Doposud bylo implantátem vybaveno šest pacientů, všech zcela slepých. Rok po operaci pouze jeden z nich hlásil závažný nepříznivý účinek, konkrétně záchvat.

Second Sight však plánuje svou technologii dále vyvíjet. Například hodlá pro zvýšení věrnosti obrazu postupně navyšovat počet implantovaných elektrod.

Zdroj: Engadget