V souvislosti se změnou dopravního chování kvůli COVID-19 docházelo ve Skotsku k dotování aktivit lokálních vlád spojených s vytvářením dočasné, tzv. POP-UP infrastruktury, jejímž cílem je podpora chůze a cyklistiky. Kvůli zrušení těchto dočasných fondů nyní přichází vláda s opatřeními, které mají místní samosprávy motivovat k transformaci dočasné podpůrné infrastruktury na permanentní.

I nyní jsou tak výše zmíněné aktivity financovány skotskou vládou, a to prostřednictvím programu Místa pro každého. Ten má ve správě společnost Sustrans. Právě Sustrans ve Skotsku dlouhodobě propaguje podporu nemotorizovaných druhů dopravy.

V rámci programu Místa pro každého jsou lokální samosprávy motivováni k vytváření trvalé infrastruktury pro pěší a cyklisty, která je ze 70 % financována právě z nově vzniklého celostátního programu.

Tajemník kabinetu pro dopravu, infrastrukturu a konektivitu Michael Matheson uvedl:„Abychom podpořili naši ekologickou obnovu, a to především v době po koronavirové pandemii a motivovali k používání nemotorizovaných druhů dopravy, snížili jsme částku, kterou musí místní orgány vyčlenit na transformaci POP-UP infrastruktury na trvalou.”

"Iniciativa Místa pro každého již produkuje několik velmi inovativních a ambiciózních projektů. Uvědomujeme si ale, že náklady mohou být pro některé samosprávy neúnosné, a to zejména v kontextu COVID-19,” dodává Michale Matheson.

“Díky novému programu budou tak samosprávy schopny vystavět a udržovat vysoce kvalitní infrastrukturu, která nám pomůže vybudovat aktivní národ a podpořit zdravější a udržitelnější cestování, “ uzavírá svůj komentář Michale Matheson.

John Lauder, zástupce generálního ředitele společnosti Sustrans a výkonný ředitel pro Skotsko, uvedl:„Obrovský zájem a poptávka po našem fondu za posledních několik měsíců jasně ukázala, že si lidé uvědomují důležitost a výhody plynoucí z aktivního cestování.”

Cílem programu je tak podpořit výstavbu bezpečných cyklostezek a pěších tras, které budou efektivně propojovat důležité lokality v místních komunitách. Právě to je klíčové nejen pro ty, co se již přepravují na kole či pěšky, ale také pro ty, kteří zvažují změnu svých dopravních návyků. A to směrem od automobilu ke kolu či chůzi.

„Doufáme, že snížení požadavku na financování ze strany místních samospráv v rámci programu Místa pro každého nyní ještě více usnadní žadatelům navrhovat a budovat infrastrukturu, která umožní častější a bezpečnější chůzi a jízdu na kole nejen jako rekreaci, ale hlavně jako každodenní dopravní prostředek,” John Lauder.

O tom, jak koronavirová pandemie změnila dopravní návyky a způsob řízení veřejné dopravy si můžete na CZECHSIGHT přečíst v následujících článcích:

Zdroj: https://www.intelligenttransport.com/transport-news/105480/scotland-reveals-plans-to-make-pop-up-active-infrastructure-permanent/

Foto: Florian Schmetz, Unsplash