Pseudofosilie patří druhu skřivan ouškatý (anglicky horned lark či short lark). K nálezu došlo v oblasti Belaya Gora u řeky Protoka Ularovskaya. Místo se nachází mimo velká sídla v jakutské oblasti a výzkum zde prováděli vědci ze Stockholmské Univerzity a Švédského přírodopisného muzea.

„Nejen, že můžeme ptáka identifikovat jako skřivana ouškatého (Eremophila alpestris). Genetická analýza také naznačuje, že pták patřil k populaci, která byla společným předkem dvou dnes žijících poddruhů skřivanů, jednoho na Sibiři a jednoho ve stepi v Mongolsku. To nám pomáhá pochopit, jak se může vyvíjet rozmanitost poddruhů,“ říká Nicolas Dussex, výzkumník Katedry zoologie Stockholmské Univerzity.

Nález také zpřesňuje, jak se vyvíjela krajina Sibiře. Během poslední doby ledové se takzvaná mamutí step rozšířila po severní Evropě a Asii. Tato step byla domovem nyní vyhynulých druhů, jako je mamut nebo srstnatý nosorožec. Podle jedné teorie byl tento ekosystém mozaikou stanovišť, jako jsou stepi, tundra a jehličnaté lesy. Na konci poslední doby ledové byla mamutí step rozdělena na biotopy, které známe dnes - tundra na severu, tajga uprostřed a step na jihu.

„Naše výsledky podporují tuto teorii, protože se zdá, že k diverzifikaci skřivana očkatého na tyto poddruhy došlo zhruba ve stejné době, kdy zmizela mamutí step,“ tvrdí profesor Love Dalén ze Švédského přírodopisného muzea a vedoucí výzkumu v Centru pro paleogenetiku.

V poněkud delším časovém horizontu je ambicí výzkumníků zmapovat kompletní genom tohoto 46 000 let starého skřivana a porovnat jej s genomy všech poddruhů dnes známých skřivanů.

Sibiřský permafrost čas od času vydává své zmrzlé poklady. Naposledy světem zahýbala zpráva o nálezu mumie jeskynního medvěda. Známě jsou také nálezy mamutů a jiných velkých savců.

Zdroj úvodního obrázku: Valeri Plotnikov/Kennedy News
Zdroj: Geology IN