Vědci pokračují v intenzivním zkoumání nového koronaviru Covid-19. V nové publikaci je názorně ukázána struktura proteinu, který je zodpovědný za kontakt s hostitelskou buňkou. Výzkum by mohl pomoct k dalšímu vývoji léčby a vakcíny.

Covid-19 má na svědomí již nejméně 2000 lidských životů a přes 75 tisíc nakažených. Veškeré poznatky, které o něm získáme jsou více než vítané. Poslední z nich představují obrázky jeho struktury pořízené metodou kryo-elektronové mikroskopie (Nobelova cena 2017). Ta využívá rychlého zmražení molekuly, kterou následně bombarduje proudem elektronů. Tak získají množství 2D projekcí, které složením dohromady vytvoří 3D obrázek viru. Vědce v tomto případě zajímaly hlavně glykoproteiny S, které zajišťují vstup do buňky.

Wrapp et al., 2020

Před několika týdny byl v časopise Lancet zveřejněn genom viru. Tato data byla použita pro získání S proteinu. Bylo zjištěno, že se S protein váže na hostitelskou buňku a poté s ní fúzuje. To z něj dělá výborný cíl pro případnou léčbu nebo vývoj vakcíny.

Nová dostupná data a obrázky byly zveřejněny v časopise Science. Kromě struktury přinesla studie další dva nové poznatky. Protein S má velmi vysokou afinitu k hostitelské buňce, a proto je virus tak snadno šiřitelný. Navíc se zdá, že protilátky, které se dříve používaly proti SARS, nemají dostatečnou schopnost se vázat na nový virus a proto v boji s ním nejsou tak účinné.

Zdroj: https://science.sciencemag.org/content/early/2020/02/19/science.abb2507
Foto: Macau Photo Agency, Unsplash