Sledování polohy lidí, kvůli zamezení šíření koronavirové pandemie ukazuje zajímavá výzkumná data. Google na základě těchto dat zveřejnil, jak se mění chování lidí při současné krizi.

Zpráva obsahuje data ze 131 zemí světa a nabízí v souborech pdf výsledky z šesti kategorií: Restaurace a rekreace, potraviny a lékárny, parky, hromadná doprava, pracoviště a domovy. Současné výsledky jsou porovnávány s daty pořízenými před dvěma měsíci.

Jak uvedli Jen Fitzpatrick, viceprezident Google pro mapování, a Karen DeSalvo, hlavní koordinátorka pro zdraví, měla by data pomoct především epidemiologům a zdravotnickým zařízením pro lepší vyhodnocování situace v dané lokalitě.

"Pokud zaznamenáme zvýšenou aktivitu na autobusových zastávkách v určitý čas, je to signál pro odpovědné osoby zařídit častější spojení a snížit tak koncentraci lidí na daném místě," shodli se představitelé Google.

Firma potvrzuje, že si je vědoma soukromí svých uživatelů. Data jsou sesbírána jen od lidí, kteří potvrdili sledování historie své polohy. Navíc jsou anonymizována tak, aby nikdo další nebyl schopný určit o jakou konkrétní osobu se jedná. Data navíc budou dostupná jen po omezenou dobu.

V zemích, které jsou již několik týdnů pod celkovou karanténou vidíme očekávaný propad ve většině ze šesti skupin. V Itálii došlo k 94 % úbytku v návštěvnosti restauračních a rekreačních zařízení. O 87 % menší je také využití veřejné dopravy. Na opačném konci stojí Švédsko, které zavedlo mírnější opatření. U restaurací tam došlo k poklesu o 24 % a v návštěvnosti parků o 43 %.

Zdroj: COVID-19 Community Mobility Reports, New Atlas
Foto: henry perks, Unsplash