“Media multitasking”, pojem, který zaznívá v naší společnosti čím dál tím častěji. Jedná se o procházení sociálních médií při jakékoliv jiné činnosti. Neříkejte, že se v tom také nevidíte. Já tedy rozhodně ano, povídám si s kamarády, pracuji, nebo jen koukám na televizi, ale telefon mám stále u sebe a sem tam mrknu, jestli nepřistála na instagramu nová fotka, nebo mi někdo nenapsal.

Studie porovnávala výsledky 80 dobrovolníků ve věku 18 až 26 let v paměťových testech. Vědci testovali epizodickou paměť, která nám pomáhá vybavit si události. Dobrovolníkům na počítači ukázali různé objekty a následně je požádali, aby si vzpomněli, zda objekty již viděli, nebo ne. Během testu bylo dobrovolníkům měřeno EEG a byl sledován pohyb očí. Z těchto údajů vědci analyzovali jejich pozornost. Následně dobrovolníci zodpověděli otázky týkající se požívání sociálních médií během ostatních činností. Jak často si prohlédnou Facebook během sledování filmu, kolikrát se podívají na Instagram během přednášky. Lidé, kteří se snadněji nechají rozptýlit sociálními médii, měli při testu velký problém se ztrátou pozornosti. Rovněž měli horší výsledky v zapamatování a následném vybavení objektů.

Vědci uvádí několik způsobů, jak proti ztrátě pozornosti bojovat. Důležité je si uvědomit, že pozornost opravdu ztrácíme. Často si telefon vezmeme do ruky bezmyšlenkovitě a ani si nevšimneme, že už nevnímáme přednášku nebo film. Další cestou je omezení potenciálního rozptýlení. Odolat nutkání vzít telefon do ruky během práce, by mohl být cenný nástroj,  jak se opět začít plně soustředit.

Mnoho studií se zabývá tím, kolik času lidé tráví na sociálních médiích či hraním her na počítači. Málo z nich ale dává do souvislosti tyto činnosti spolu s dalšími, jako je třeba práce nebo škola. Vědci z Kalifornské univerzity přikládají fenoménu mediálního multitaskingu velkou roli. V budoucnu chtějí zjistit, zda výpadky pozornosti a selhání paměti způsobuje právě multitasking. Může tomu být i naopak. Člověk, který je obecně nepozorný, má větší sklon k úniku od jedné  činnosti k druhé. V tomto případě k telefonu. K tomu budou potřeba rozsáhlé studie, které budou zkoumat dobrovolníky ve větším časovém úseku.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2870-z

Zdroj úvodní fotografie: Patrick Tomasso, Unsplash