Kosmická loď Solar Orbiter má podle plánu vzlétnout 7. února z Cape Canaveral na Floridě. Jedná se o společnou misi společností NASA a Evropské vesmírné agentury s cílem získat unikátní snímky Slunce. NASA už v minulosti podobnou misi spustila. Od roku 2018 běží projekt s názvem Parker Solar Probe. Solar Orbiter má však jedinečné poslání, a to zachytit vůbec první snímky slunečních pólů.

Vědci očekávají, že se snímky pólů budou výrazně lišit od všech předešlých záběrů Slunce, které byly pořízeny přibližně v rovině rovníku. Právě v těchto místech se totiž nachází takzvané koronální díry, což jsou oblasti s výrazně nižší hustotou a teplotou než zbytek hvězdy. Těmito místy unikají nabité částice, které následně zapříčiňují vznik slunečného větru. Sluneční vítr je právě jedním z fenoménů, kterému se vědci snaží lépe porozumět v rámci mise Solar Orbiter.

Bližší pohled na hvězdu uprostřed naší galaxie umožní vědcům přesněji zachycovat solární erupce a následné bouře, které mohou na Zemi způsobovat problémy. Podobné jevy mohou například poničit satelity. Dostatečně silné výboje mají také vliv na přesnost GPS signálů. Odborníci se domnívají, že klíč k předpovězení intenzity solární aktivity v daném slunečním cyklu může být odhalen právě při bližším prozkoumání pólů.

Na misi se výrazně podílely i české podniky a výzkumné instituce. Z celkem deseti vědeckých přístrojů na palubě sondy, čtyři mají české příspěvky – například napěťové zdroje, optické prvky, desky plošných spojů či řídicí software. Tyto součástky byly vyvíjeny Akademií věd ČR, Karlovou univerzitou a několika soukromými českými firmami.

Pokud vše půjde podle plánu, mohla by kosmická loď provést svůj první bližší průlet kolem slunce v únoru 2021, stále se však jedná o vzdálenost asi poloviční mezi Sluncem a Zemí. Následně se přiblíží ještě víc, a to do vzdálenosti asi 42 000 000 km. Solar Orbiter disponuje čtyřmi teleskopy na pořizování snímků a šesti dalšími nástroji na měření okolního prostředí.

Čekání na výsledky projektu bude vyžadovat jistou míru trpělivosti, jelikož se první snímky očekávají až za 7 let, na druhou stranu mohou pomoci zodpovědět hned několik otázek kolem fascinujícího jevu, kterým jsou sluneční bouře. Zejména v rámci možností předpovídat jejich intenzitu.

Zdroj: New Scientist