18měsíční studie vědců z Univerzity v Dublinu pilotovala použití solárně poháněného sledovacího zařízení, které bylo původně navrženo pro supy, ale bylo upraveno pro použití i na velké suchozemské savce jako jsou sloni, žirafy a divoké koně. Solární panely lokátoru se během zdlouhavých pokusů osvědčily jako efektivní zdroj energie. Tato zařízení se solárními panely umožňují, aby byla zvířata značena menšími a lehčími GPS lokátory, které jsou stejně funkční jako ty větší.

Jde o demonstraci toho, jak by použití tohoto lokátoru mohlo řešit některé problémy a zjednodušit práci těm, kdo se zabývají ochranou přírody a terénním výzkumem. Přístroje, které zvířata nosí na sobě, zaznamenávající jejich lokaci, chování a přírodní podmínky, vyprodukovaly obrovské množství dat, které pomohou v úsilí zvířata chránit. Nicméně s rostoucím počtem označených druhů, rostou obavy o zdraví a pohodu zvířat.

Připevňování a pozdější sundavání sledovacích zařízení totiž zahrnuje chycení, držení a v některých případech uspávání zvířete. Tento proces může být stresující. Pro výzkumníky je prvořadé, aby dopady označování byly co nejmenší na chování, zdraví a pohodu zvířat. Vědci proto musí dodržet, aby sledovací zařízení vážilo méně než 2 – 5 % tělesné hmotnosti zvířete. Také morfologie některých zvířat znamená, že u jistých druhů je připevnění zařízení obtížné. Například žirafy (Giraffa giraffa) měly lokátory připevněné na růžku na hlavě, protože jejich nezvykle dlouhý krk umístění sem nedovoloval, jako to bylo u jiných velkých savců.

Tyto solární GPS lokátory, když byly na začátku sledování plně nabité, vydržely po celou dobu testovacího období. Tomu tak bylo i za nepříznivých podmínek, s malým množstvím solární energie, třeba když se zvířata zdržovala ve stínu, nebo během noci, zimy či období dešťů. Sběr údajů o chování, umožňuje nový pohled na to, jak zvířata reagují na změny v jejich prostředí. Tyto informace jsou klíčem k udržení úspěšného úsilí o zachování druhů.

Zdroj: PHYS
Odkaz na publikaci: https://bioone.org/journals/wildlife-biology/volume-2020/issue-3/wlb.00669/Precision-and-performance-of-an-180g-solar-powered-GPS-device/10.2981/wlb.00669.full
Titulní fotografie: Sutirta Budiman, Unsplash