Mezinárodní tým vedený E. Predybaylem zjistil, že reakce klimatu na sopečné erupce je závislé na ročním načasování erupce a předchozích klimatických podmínkách. Takové jsou závěry z jejich podrobného modelování vlivu sopečných erupcí na klima, které vědci zveřejnili ve článku El Niño/Southern Oscillation response to low-latitude volcanic eruptions depends on ocean pre-conditions and eruption timing publikovaném v časopisu Communications Earth and Environment.

El Niño/Southern Oscillation (ENSO) je typickým rysem tropického podnebí v Tichém oceánu. S různými teplotami, úhrny srážek a rychlostmi větru kolísá každých 2-7 let mezi jevy El Niňo a La Niňa. Je původcem sezónních i meziročních anomálií (odchylek od normálu) v počasí. Ovlivňuje životní prostředí zejména v Pacifiku, nicméně jeho dopady lze zaznamenat prakticky celosvětově, kdy má vliv na různé klimatické události – sucha, povodně, horké vlny, hurikány a další“, tvrdí Predybaylo.

Klimatické modelování ukazuje, že ENSO je velmi citlivé na vnější poruchy – například zvýšený výskyt oxidu uhličitého v atmosféře nebo právě sopečné erupce. Jelikož tropické tichomořské klima je velmi proměnlivé, je důležité samotné modelování provést tak, aby bylo možné rozeznat reakci oceánu od náhodných odchylek. Je tedy zapotřebí velké množství klimatických simulací s využitím modelu, který dokáže simulovat radiační dopad sopečných erupcí a cyklus ENSO zároveň.

Po simulování 6 200 klimatických situací pokrývajících zhruba 19 000 modelových let a následné analýze bylo zjištěno, že reakce ENSO na sopečné erupce silně závisí nejen na sezónním načasování, ale také na stavu atmosféry a oceánu v době erupce.

Z výzkumu vyplývá, že zatímco velké sopečné erupce mají na ENSO vliv kdykoliv během roku, tak během letního období ovlivňují klima prakticky veškeré erupce i menšího rozsahu. Zpravidla může docházet k ochlazení klimatu v následujícím roce či k ovlivnění periody mezi jevy El Niňo a La Niňa. V následujícím výzkumu se vědecký tým chystá sledovat právě to, jakým způsobem se od sebe jednotlivé klimatické reakce různí.

Originální publikace: https://www.nature.com/articles/s43247-020-0013-y

Foto: Yosh Ginsu, Unsplash