SOTIO Biotech, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes oznámila, že zahájila klinickou studii fáze 2 AURELIO-04 hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku SOT101 na bázi interleukinu IL-15 v kombinaci s přípravkem KEYTRUDA®(pembrolizumab) od společnosti MSD u pacientů s vybranými typy nádorů pevných tkání.

„Zahájení fáze 2 této studie je významným milníkem celého klinického vývoje přípravku SOT101,“ uvedl Dr. Richard Sachse, ředitel klinického vývoje skupiny SOTIO a ředitel společnosti SOTIO Biotech ve Švýcarsku. „Využití interleukinu 15 je v onkologii celosvětově považováno za nadějný přístup, doposud se však v rámci vývoje nepodařilo naplnit velká očekávání kvůli vedlejším účinkům provázejícím testování různých přístupů. Přípravek SOT101 v kombinaci s přípravkem KEYTRUDA vykazuje v již delší dobu probíhající studii AURELIO-03 fáze 1 klinický přínos u pacientů s nádory pevných tkání. Věříme, že ve studii fáze II na tyto slibné výsledky navážeme a že v budoucnu budeme moci díky této inovativní léčbě pomoci pacientům bojujícím s rakovinou.“

SOT101 je přípravek, který stimuluje imunitní systém tak, že aktivuje bílé krvinky, hlavně T-lymfocyty a NK buňky, aby zabíjely nádorové buňky. V imunoonkologii jde o nadějnou terapeutickou látku, která se dobře kombinuje se zavedenými onkologickými léky.

Studie fáze 2 (NCT05256381) má za cíl vyhodnotit účinnost a bezpečnost přípravku SOT101 v kombinaci s přípravkem KEYTRUDA u pacientů s vybranými pokročilými nádory. Do studie bude zařazeno až 320 pacientů s různými typy nádorových onemocnění z Evropy a USA. Prvnímu pacientovi byla léčba podána v Masarykově onkologickém ústavu v Brně na pracovišti hlavního zkoušejícího lékaře MUDr. Petera Grella.

Smlouvu o spolupráci týkající se této klinické studie uzavřelo SOTIO se společností MSD v prosinci loňského roku. MSD pro účely studie dodává přípravek KEYTRUDA® (KEYTRUDA® je registrovaná ochranná známka společnosti Merck Sharp & Dohme LLC, dceřiné společnosti Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA.)

Dr. Stéphane Champiat z Oddělení vývoje léčiv Ústavu onkologie Gustava Roussyho a koordinující lékař klinické studie AURELIO-04 k zahájení studie uvedl: „Pokračování klinického vývoje přípravku SOT101 je důležitým krokem vpřed, neboť pacientům s pevnými nádory stále chybí efektivní metody léčby. AURELIO-04 naváže na slibné výsledky klinické studie AURELIO-03 zaměří se na potvrzení bezpečnosti a prokázání účinnosti přípravku SOT101 v kombinaci s pembrolizumabem u většího počtu pacientů.“

Zdroj: TZ SOTIO Biotech
Ilustrační foto: National Cancer Institute, Unsplash

Více o výzkumu nádorů na CZECHSIGHT:

Gremlin: Gen, který může způsobovat rakovinu slinivky
Rakovina slinivky břišní je mimořádně závažné zhoubné onemocnění. U většiny pacientů se ho podaří odhalit až v době, kdy je rakovina v pokročilém stádiu, což znemožňuje úspěšnou léčbu. Nová studie našla mechanismus, který může být klíčem ke zpomalení jejího růstu.
Miniaturní bubliny přenášejí léky přímo k nádorům
Přístupů v léčbě rakoviny je v současné době nespočet. Velký potenciál představují v tomto ohledu nanotechnologie, které mohou zásadně zvýšit efekt nasazeného léčiva.