Většina z nás asi slyšela od někoho větu: "Špatně se mi spalo. To je tím úplňkem." Tato lidová moudrost se předává po staletí. Dokonce i pro vědce, biology, je měsíční cyklus něčím tajemným a v mnohých případech těžko vysvětlitelným.

Naše aktivita je do jisté míry ovliňována světlem. Ať už slunečním, měsíčním nebo umělým. Avšak teprve nedávno byl publikován výzkum, který potvrzuje souvislost mezi měsíčním cyklem a spánkem.

Studie se zúčastnilo 98 dobrovolníků z domorodých kmenů na území Argentiny, kterým byl pomocí senzorů sledován spánek po dobu 1-2 měsíců. Jedinci byly rozděleni do třech skupin. První neměla přístup k elektřině, druhá měla omezený přístup a třetí skupin pobývala přímo v civilizovném prostředí.

Všichni zúčastnění vykázaly podobné vzorce spánkových oscilací. Doba spánku každého z nich se lišila o 20 až 90 minut. Autoři dále potvrdili, že v každé komunitě docházelo ke kratší době spánku a delšímu ponocování mezi 3. a 5. dnem před úplňkem. Opačný vzorec byl pozorován během nocí předcházejícím novoluní. Není překvapením, že tyto efekty byly zvýrazněny u skupiny bez přístupu k elektřině.

Podobný výzkum byl proveden i na skupině 464 studentů University of Washington. Výsledky nebyly jiné. "Naše závěry silně naznačují, že lidský spánek je synchronizován s měsíčním cyklem, nehledě na socio-ekonomické rozdíly a úroveň urbanizace," uvedli autoři studie v časopise Science Advaces.

Problémem výzkumu je nedostatek dat vedoucích k molekulárním mechanismům efektu. Studie se nezabývá vlivem vnitřních cirkadiánních hodin. "I přesto se jedná o zajímavé výsledky a poměrně silná data, která přináší zcela nový pohled," dodává Ciro della Monica ze spánkového výzkumného centra v Surrey.

Zdroj: https://advances.sciencemag.org/content/7/5/eabe0465
Foto: Mark Tegethoff, Unsplash