Spojené království se stane prvním národem v rámci skupiny G7, který zakáže prodej benzinových a naftových vozidel. To vyplývá z nového plánu sledující prodej vozidel poháněné tradičními palivy. První důležitý milník představuje rok 2030, kdy dojde k zákazu prodeje benzinových a osobních vozidel. Druhým milníkem je pak rok 2035, kdy bude rovněž zakázán prodej hybridních a plug-in vozidel.

Tento plán, jak uvádí Ministerstvo dopravy (DfT), je doplněn dotací 1,8 miliard liber, jejíchž cílem je podpořit větší využívání ekologických vozidel s nulovými emisemi. Dotace tak poputují jak do výstavby nabíjecích stanic pro elektrické automobily – a to jak na dálnicích a běžných komunikacích, tak těch domácích. Dále finanční prostředky směřují do výzkumu na poli elektrických vozidel, od čehož si slibují zvětšení inovačního potenciálu automobilového průmyslu a vznik nových pracovních míst.

S cílem uspokojit budoucí poptávku a využití elektrických aut, budou dotace na výstavbu dobíjecích stanic poskytovány jak místním úřadům, tak domácnostem a firmám. Tímto krokem tak dojde k vytvoření husté sítě dobíjecích stanic, které jsou nezbytnou infrastrukturou usnadňující využití elektrických vozidel.

Dále budou finanční prostředky k dispozici přímo na nákup nových vozidel s nulovými emisemi. Cíl je jednoduchý – motivovat lidi k jejich koupi a zvětšit jejich dostupnost.

Ministr dopravy Grant Shapps věří, že výše uvedené termíny pomohou učinit ze Spojeného království světového lídra, pokud jde o využití ekologických vozidel.

„Spojené království postupuje v dekarbonizaci dopravy stále rychleji než kterákoli jiná významná ekonomika a k dosažení klimatických cílů do roku 2050 využívá čisté “zelené” technologie.”

Investice do sektoru ekologických vozidel pomůže vybudovat bohatý, různorodý a udržitelný dodavatelský řetězec. Ten bude tvořit důležitou součást budoucího průmyslu a zajistí obrovskou sílu, kterou může Spojené království v oblasti inovací využít, což pomůže udržet pozici Spojeného království na globálně konkurenčním trhu.

Zdroj: https://www.intelligenttransport.com/transport-news/111719/uk-to-ban-sales-of-petrol-and-diesel-cars-by-2030-in-zero-emissions-bid/

Foto:Nabeel Syed, Unsplash