Vědci učinili zásadní pokrok v léčbě depresí. Studie, zahrnující více než 300 lidí, trpících silnými depresemi, zjistila, že vzorce mozkových vln mohou předpovědět, které z nich budou s nejvyšší pravděpodobností reagovat na lék sertralin, inhibitor zpětného vychytávání serotoninu. Tým svůj výzkum uvedl v pondělí v časopise Nature Biotechnology. Pokud by tento přístup v dalších testech uspěl, mohl by umožnit výrazně lepší a osobnější zdravotní péči milionům lidí.

"Antidepresiva jsou často volena metodou pokus omyl. Získané výsledky jsou rozhodně krokem vpřed," říká Dr. Amit Etkin, jeden z autorů studie a Michele Ferrante z Národního ústavu duševního zdraví. Ve svém experimentu použili umělou inteligenci, která analyzovala mozkové vlny u více než 300 pacientů, kterým byly diagnostikovány silné deprese. Poté se podívali na jednotlivé výsledky léčby sertralinem. Zjistili, že jeden z modelů elektrické aktivity mozku silně koreloval se výrazně pozitivními výsledky léčby tímto lékem.

Pacienti s odlišnými mozkovými vlnami, u kterých použité antidepresivum nezabralo, byli podobně odkázáni na alternativní terapii, zvanou transkraniální magnetická stimulace, relativně novou léčebnou metodu.

"Výsledky ukazují, že se psychiatři do budoucna nebudou muset při volbě léků spoléhat na náhodu. Díky sledování mozkové aktivity budou moci identifikovat pacienty, kteří jsou na antidepresiva citliví, a pacienty, u kterých zvolený lék efektivně zabere," vysvětluje Etkin. Dodává, že většina psychiatrů již EEG vlastní. EEG, neboli elektroencefalograf, je přístroj, snímající mozkovou aktivitu pomocí povrchových elektrod. Nastiňuje tak, že by se taková analýza dala snadno a rychle provést na jakékoli klinice.

Tým se do budoucna bude zabývat dalším tříděním jednotlivých modelů aktivity a rozlišováním způsobů léčby.

Zdroj: Scientific American, npr