Japonští výzkumníci z Ósacké univerzity oznámili tento týden první úspěšnou transplantaci srdečních buněk, které nepocházejí z těla dárce. Operace byla provedena u pacienta s ischemickou kardiomyopatií, kvůli které není srdeční sval dostatečně zásobován krví, a proto nemůže správně fungovat.

V některých případech by nebylo nutné transplantovat celé srdce. Proto se lékaři rozhodli, že v případě tohoto jedince zkusí zcela nový způsob. Na buňky srdce položili rozložitelné pláty obsahující nové srdeční buňky.

K operaci použili indukované pluripotentní kmenové buňky (iPSC). Jedná se o uměle vytvořené buňky ze standardních diferenciovaných buněk (často jde o buňky kůže). Ty jsou laboratorně přeprogramovány na iPSC, které se mohou diferencovat do téměř jakýchkoli buněk s výjimkou trofoblastů.

Ischemická kardiomyopatie je nemoc, která ve vážných případech potřebuje transplantaci srdce. V tomto případě lékaři doufají, že nové srdeční buňky budou produkovat potřebné proteiny k regenerování poškozených cév. Pacient bude po operaci rok pod dohledem týmu lékařů. Pokud se dostaví zlepšení, podstoupí podobný zákrok dalších devět pacientů.

Nový způsob léčby nabízí alternativu pro náročné transplantace. Výhody spočívají v menší náročnosti zákroku obejití imunitního systému příjemce, který je klíčovým faktorem při transplantacích. Tělo tak přijímá tyto buňky lépe než orgány od cizích dárců.

Foto: medicalexpress