Vědci z University of California v Berkeley aplikovali moderní ekologické statistické metody pro rekonstrukci celkového počtu dinosaurů rodu Tyrannosaurus rex (T-rex) v celé historii jejich výskytu na Zemi.

Zvláštní výzkum má však určitá opodstatnění. Čím větší suchozemský živočich, tím více životního prostoru potřebuje (takzvané Damuthovo pravidlo). S použitím údajů o dnešních živočiších (druh potravy a například její úživnost) vědci spočítali, že hustota T-rexů byla přibližně jeden dospělý jedinec na 100 km2. Do těchto dat však nebyli započítáni pubertální dinosauří výrostci a jiná mláďata, kteří pravděpodobně obývali jinou potravní niku (živili se jinou kořistí).

„Naše výpočty závisí na tomto vztahu mezi žijícími zvířaty, jejich tělesnou hmotou a hustotou jejich populace. Možné odchylky od skutečného čísla jsou však minimálně dva řády, "řekl Charles Marshall, ředitel paleontologického muzea University of California „Překvapivě tedy v nepřesnosti našich odhadů dominuje tato ekologická variabilita a nikoli nepřesnost a nedokonalost paleontologického záznamu, který jsme také pro relevantní výstup použili.“

Nutno však podotknout, že spousta odborníků již v minulosti avizovala, že podobné výpočty nejsou proveditelné s dostatečně relevantním výsledkem. I samotní autoři byli lehce překvapeni, že lze něco podobného skutečně vypočítat.

Zhodnocení samotných výsledků nechávám na vás. Nyní trocha statistiky a matematiky:
Populace T-rexů byla s největší pravděpodobností 20 000 dospělých kdykoli v jednom okamžiku na území severní Ameriky a Mexika, rozmezí 95 % spolehlivosti - rozsah populace, ve kterém existuje 95 % šance, že skutečný možný počet T-rexů obsahuje, je od 1300 do 328 000 jedinců. Celkový počet jedinců, kteří existovali po celý život tohoto druhu, tedy mohl být kdekoli od 140 milionů do 42 miliard. Za celkem asi 127 000 generací, které tento druh žil, to znamená s největší pravděpodobností 2,5 miliardy jedinců.

Data byla získána z výzkumů ostatních vědců a paleontologického záznamu (ani ne 100 jedinců, většinou jen samostatné kosti). Pravděpodobný věk pohlavního dospívání T-rexe byl 15,5 roku; jeho maximální věk dožití pravděpodobně nepřesahoval 30 let; a jeho průměrná tělesná hmotnost v dospělosti - takzvaná ekologická tělesná hmotnost - byla asi 5,2 tuny. Přestávali růst kolem sexuální dospělosti a mohli vážit maximálně kolem 7 tun.

Z těchto odhadů také vypočítali, že každá generace trvala přibližně 19 let. Poté odhadli, že celkový geografický rozsah T-rexe byl asi 2,3 milionu čtverečních kilometrů a že tento druh přežil zhruba 2,5 milionu let. Za celkem asi 127 000 generací, které tento druh žil, to znamená celkem asi 2,5 miliardy jedinců.

Tato práce může předznamenat podobné (a možná i kvalitnější) používání těchto metod u jiných skupin živočichů z paleontologického záznamu. Je možná prvotní vlaštovkou směrem k novým výzkumům.

Zdroj: Science
Zdroj úvodního obrázku: Viktor Talashuk Unsplash