V poslední době jsme narazili na zvýšené snahy firem o různé ekologicky orientované inovace. Některé z nich byly zdařilé, jiné méně. Jednou z té první kategorie může být pojízdná ekologická myčka průmyslových strojů vytvořená českými konstruktéry.

Hlavním problémem při údržbě vysokozdvižných vozíků a další lehčí průmyslové techniky, je nakládání s vodou. Její spotřeba stoupá do astronomických výšin a likvidace je složitá. Vzhledem k tomu, že se regule stále zpřísňují může se neodborné zacházení s chemicky znečištěnou vodou prodražit.

K řešení dospěla česká pobočka firmy STILL, která pod vedením Jiřího Eigla zkonstruovala pojízdnou myčku VZV.

"Přísná pravidla a evropská legislativa v oblasti ekologie, nás dovedla k myšlence vyrobit myčku, která stoprocentně kritéria splňuje," uvedl Eigl.

V praxi se jedná o velký přestavěný kamion Scania R-410, v jehož útrobách se nachází mycí zařízení. Díky uzavřenému vodnímu toku nedochází ke zbytečnému plýtvání vody. Myčka zachytává veškeré nečistoty. Pokud čistička zaregistruje překročenou míru znečištění, nahlásí situaci a voda se vymění. K upozornění dochází při 70% znečištění. V tu chvíli je kontaktována smluvní firma, která se postará o likvidaci a výměnu vody. Obsluze tak stále zbývá pohodlných 5-7 hodin pro dokončení započatého mytí.

Jak uvedl Ing. Vít Škrobánek, který měl design na starosti, navrhnutí systému rekuperace vody bylo to nejsložitější. Celý kamion navíc splňuje normu ADR o převážení nebezpečného materiálu.

Uzavřený okruh s čističkou odpadních vod dokáže ušetřit i energii vzhledem k tomu, že celý systém nepotřebuje externí napájení vody. Elektřina je dodávána vlastní elektrocentrálou vozidla. Pokud není k dispozici externí zdroj, vystačí energie elektrocentrály. I přesto, že jde o klasickou palivovou elektrocentrálu, jedná se o úsporné řešení pro místa, která nedisponují přívodem energie.

Provoz kamionu stále závisí na přístupu k fosilním palivům. Zde by bylo nasnadě argumentovat proti jeho ekologičnosti. Avšak pokud srovnáme všechny aspekty spotřeby pojízdné myčky a výslednou spotřebu logisticky náročnějšího mytí u statických mycích stanic, vyjde jako ekologičtější řešení pojízdná varianta.

V současné době jde o jedno z nejlepších řešení údržby průmyslové techniky. Varianta kamionu s elektrickým motorem je zatím hudbou budoucnosti. Avšak nepochybujeme o tom, že někdo, kdo již teď přemýšlí o spotřebě a hospodaření s vodou tímto způsobem, bude mít snahu posunout svůj plán ještě o kus dál.