Dvě nové studie upozorňují na potenciální dlouhodobé srdeční komplikace u pacientů, kteří se zotavili z COVID-19. Výzkumníci říkají, že virus zasahuje kardiovaskulární svaly infekcí, kterou lze detekovat i měsíce po vyléčení COVID-19. Virus poškodil srdce i pacientům, kteří trpěli jen mírnými příznaky nemoci.

Od doby, co se nový vir objevil, se většina pozornosti soustředila na úmrtnost, kterou koronavirus způsoboval. Nyní, 6 měsíců od vypuknutí pandemie, si výzkumníci začínají všímat chronických zdravotních problémů, které přetrvávají i u vyléčených pacientů. Výzkumníci teprve teď začínají rozpoznávat potenciální dlouhodobé zdravotní problémy, které může COVID-19 způsobovat.

Od vypuknutí pandemie bylo záhy vidět, že pacienti s kardiovaskulárními nemocemi jsou náchylnější k těžkému průběhu nemoci, případně k jejímu podlehnutí. Nicméně nebylo jasné, zda virus poškozuje přímo buňky myokardu nebo jestli dochází k dlouhodobému poškození kardiovaskulárního systému až po zotavení z nemoci.

První studie sledovala 100 vyléčených pacientů z nemoci COVID-19 (medián 49 let) v průměru 71 dní poté, co si vyslechli diagnózu. Výzkumníci na pacientech provedli vyšetření CMR, díky kterému byli schopni odhalit kardiovaskulární abnormality u 78% uzdravených pacientů. Známky zánětu myokardu byly zaznamenány u 60% vyšetřovaných. Abnormální výsledky byly porovnány s kontrolní skupinou zdravých lidí stejného věku, kteří neměli žádné kardiovaskulární onemocnění předtím, než se u nich projevil COVID-19.

Je důležité zmínit, že pouze 33% sledovaných pacientů bylo hospitalizováno kvůli komplikacím spojených s průběhem COVID-19. To naznačuje, že určité poškození kardiovaskulárního systému způsobil přímo COVID-19, bez ohledu na to, jak těžký byl průběh nemoci nebo jestli pacienti trpěli nějakými jinými nemocemi.

„Naše výsledky ukazují, že u pacientů, kteří netrpěli žádnými kardiovaskulárními nemocemi a COVID-19 zvládli vyléčit sami doma bez lékařské pomoci, se našlo zánětlivé poškození srdce stejně často, jako u pacientů, kteří museli být kvůli vážnosti a rozsahu nemoci hospitalizováni.

Studie dodává, že je možné, že tyto abnormální CMR nálezy mohly být přítomny v těle ještě před infikováním koronavirem. Je ale také pravděpodobné, že virová infekce jen zhoršila jakékoli již existující kardiovaskulární poškození. Zároveň není jasné, jestli jsou tato kardiovaskulární poškození trvalá a zda způsobují nějaké dlouhodobé zdravotní následky.

Druhá studie pečlivě sledovala srdeční tkáně, které výzkumníci získali během autopsií 39 pacientů, kteří nemoci COVID-19 podlehli. Průměrný věk pacientů byl 85 let a důvodem úmrtí většiny z nich byl zápal plic.

Známky SARS-CoV-2, viru, který způsobuje nemoc COVID-19, se našly v srdečních tkáních u více než 60% sledovaných subjektů. Šestnáct z nich mělo ve své srdeční tkáni v době smrti velké množství viru.

Výsledky této druhé studie opět nepotvrzují, že COVID-19 způsobuje dlouhodobé kardiovaskulární onemocnění. Nicméně pokud se spojí výsledky obou studií dohromady, je očividné, že nový virus rozhodně na srdce působí. Začíná být velmi jasné, že COVID-19 je víc než jen respirační onemocnění, nicméně dlouhodobé komplikace se teprve začnou ukazovat.

Zdroj: newatlas.com
Obrázek: Depositphotos.com