Mladší a starší řidiči patří mezi tu skupinu řidičů, kteří jsou nejvíce ohroženi při dopravních nehodách. Mimo to, právě tyto skupiny řidičů spíše řídí starší vozidla bez bezpečnostních prvků, které by jim mohly zachránit život anebo zmírnit následky dopravních zranění.

Takové jsou výsledky studie Vehicle safety characteristics in vulnerable driver populations zpracované K. B. Metzger, E. Sartin, R. D. Foss, N. Joyce a A. E. Curry z Centra pro výzkum a prevenci úrazů (CIRP - Center for Injury Research and Prevention). Pro svůj výzkum využili vědci databázi státu New Jersey  – Safety and Health Outcomes (“Zdraví a bezpečnost”), která obsahuje údaje o nehodách mezi roky 2010-2017.

Následně autoři využili také seznam Národní správy bezpečnosti silničního provozu. To bylo klíčové pro identifikaci vozidla, které se daného incidentu účastnilo. Tým vědců tak byl schopen získat informaci o stáří a typu vozidla, stejně jako o jeho bezpečnostní výbavě (airbag, systém elektronického řízení stability aj.). Právě (ne)přítomnost bezpečnostního vybavení ovlivňuje míru zranění a úmrtnost při automobilových nehodách.

Nově licencovaní řidiči mají nejvyšší riziko selhání a způsobení dopravní nehody ze všech věkových skupin a starší řidiči mají nejvyšší míru úmrtnosti při dopravních nehodách ze všech věkových skupin. Zároveň dále studie odhaluje, že řidiči všech věkových skupin mající nižší finanční příjem jsou navíc neúměrně více zastoupeni při smrtelných nehodách. To je dáno tím, že takoví řidiči jsou výrazněji, na rozdíl od bohatších vrstev obyvatelstva, finančně limitování při koupi vozidla, což se odráží na jeho bezpečnostním vybavení.

Studie prokázala, že dospívající a starší řidiči řídili oproti lidem středního věku častěji starší automobily, které často neměly postranní airbagy či elektronické řízení stability. Navíc, řidiči všech věkových skupin s nižšími příjmy pouze zřídka vlastnili novější a bezpečnější automobily.

V průměru mladí řidiči ze čtvrtí s nižšími příjmy řídili vozidla, která byla téměř dvakrát tak starší ve srovnání s automobily vrstevníků, kteří pocházejí ze čtvrtí s vyššími příjmy. U mladých řidičů s nižšími příjmy byla o 53 % vyšší pravděpodobnost, že budou řídit auta s bočními airbagy. Podobně pak u starších a movitějších řidičů, kde byla o 35 % vyšší pravděpodobnost, že budou mít vozidla s bočními airbagy než u starších řidičů s nízkými příjmy.

Studie tak přináší cenná odhalení týkající se bezpečnosti na silnicích. Slibným přístupem ke snížení počtu zranění při nehodách je tak zajistit, aby i levnější auta disponovala lepším bezpečnostním vybavením, jako je již zmiňovaný systém elektronického řízení stability, boční airbagy aj.

Originální publikace: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15389588.2020.1805445

Foto: Clark Van Der Beken,Unsplash