Největším problémem v době předkoronavirové byl nedostatek IT specialistů a tato skutečnost se bohužel nezměnila. Co se však změnilo velmi, je tendence firem spojovat své síly. Všichni si najednou uvědomují potřebu být součástí většího celku.

To potvrzují i naše rozhovory s šéfy firem, kteří by se mohli připojit k BOOTIQ. Spojování jim dává smysl a největší přidanou hodnotu vidí ve stabilitě, komplexnosti a velikosti firmy. Malé firmy specializované na jednu oblast jsou totiž velmi citlivé na změny, v tomto krizovém období obzvlášť. Pokud jste však součástí něčeho většího, můžete svou část řešit na profesionální úrovni, ale rovněž dodat i komplexní řešení. Svou roli hraje i důvěryhodnost, kterou partnerství s velkými firmami potvrzují. Tendence vytváření IT skupin jsou tedy silné a počítám, že budou pokračovat.

E-commerce stále hledá svého leadera

Pandemie značně uspíšila poptávku po e-commerce řešeních, a to jak v B2B, tak B2C rovině. Tam leží největší příležitosti, zejména v sektoru B2B e-shopů, konkrétně pak v dodávání e-shopových platforem. Svět byznysu se už brzy začne propojovat formou B2B portálů, kterým ruku v ruce s tím porostou prodeje. Dokonce u nich vidím větší potenciál než u B2C. Je škoda, že v České republice zatím chybí velký marketplace – sice se o něj snaží Mall, svým způsobem to jde i Alze, ale do skutečného velikána typu Amazon, kde by se dalo sehnat skutečně všechno, mají oba daleko.

Opravdovým problémem je česká povaha, díky které tu máme největší e-shopy právě typu Alzy a Mallu, které si rozdělily trh na části a nechtějí opustit své pozice. Český trh je v tomhle směru opravdu silně konzervativní, neradi se pouštíme do širší spolupráce. Co do počtu e-shopů ovšem v Evropě bezkonkurenčně vedeme, v budoucnu musí zákonitě k určitým spojením dojít. A to buď vstupem investora, nebo převládnutím jednoho z velkých lokálních hráčů. Očekávám tedy, že velcí hráči začnou vlivem krize pohlcovat ty malé.

Dojíždíte za prací? Možná teď přijede za vámi

Díky karanténě si firmy konečně uvědomily skutečnosti, které byly na stole už dávno: nedostatek pracovních sil (což je obzvlášť v IT dlouhodobý problém) se dá snadno a efektivně vyřešit prací na dálku. Dává to smysl – firmám se vyplatí zaměstnat člověka z jiné části republiky nebo dokonce světa rozhodně víc než nechat místo zet prázdnotou.

V BOOTIQ s tím máme bohaté zkušenosti. Otevřeli jsme dosud 12 regionálních poboček a všichni spolupracují online jako jeden tým. Proč by tak nemohly fungovat i firmy, které se dosud snažily držet všechny zaměstnance v centrálních kancelářích? Když v hlavním městě schází pracovní síla, je mnohem lepší otevřít pobočku na severu Čech a profitovat ze skutečnosti, že i zde se nachází kvalitní zaměstnanecký potenciál.

5G urychlí digitální nomádství

Je možné zajít ještě o krok dál – řada IT specialistů už dávno podlehla trendu digitálního nomádství a koncept klasických kanceláří neuznává vůbec. Když si firmy připustí i tento progresivní způsob zaměstnávání, otevřou se jim ještě širší obzory při hledání posil do týmu. A s příchodem 5G to bude pravděpodobně snazší než kdy dřív.

5G přinese na uživatelské úrovni zvýšení rychlosti internetu, tím pádem vyšší dostupnosti na tzv. home office, vyšší mobilitu a dá zelenou digitálnímu nomádství. Díky daleko větší síle pokrytí bude možné pracovat klidně z karavanu. A budou tak fungovat i složitější nástroje. Když si uvědomíte, že ještě před deseti lety člověk sotva načetl venku e-mail, je to skutečně fascinující změna.

Vedle podpory práce na dálku se budou rozvíjet také virtuální kanceláře. Ty už v podstatě existují v podobě běžných nástrojů (textové editory, tabulky) či obecně sdílených dokumentů. K těm se ale přidají i další nástroje – vzniknou kanceláře, ke kterým se pouze jednoduše bude možné připojit a kde se budou sdružovat veškeré nástroje na jednom místě.

Svět bude na IT stále více závislý

Tam, kde je potřeba sdružovat mnoho dat na jednom místě, je zapotřebí dobré cloudové řešení. I v tomto směru se můžeme těšit na silné zítřky – na cloudu brzy budou všichni, od velkých podniků přes státní správu. Právě tam se díky koronaviru začala prolamovat hráz rezistence před novotami, přechod k novým technologiím se rozběhl i v tak konzervativních odvětvích, jako jsou e-government, zdravotnictví nebo školství. I díky tomu se dá čekat, že se závislost světa na IT bude nadále prohlubovat.

Autor: Marcel Červený
Foto: Matias Malka, Unsplash