Výzkum probíhal ve spolupráci moskevského startupu Planta, Institutu bioorganické chemie ruské Akademie věd, londýnského Institute of Medical Sciences a rakouského Institute of Science and Technology.

Při studiu světélkujících hub bylo extrahováno jejich DNA a vloženo do rostlin tabáku. Tabák představuje pro svoji jednoduchost a rychlý růst jednu z nejlepších rostlin pro genetický výzkum. Podobný proces by mohl fungovat i u jiných květin.

Výsledkem byly rostliny tabáku nepřetržitě emitující zelené světlo ze svých listů, stonků, kořenů i květů. Důležité bylo, že tabák světélkoval v každé části svého růstu. Světlo bylo navíc asi desetkrát jasnější než u rostlin upravených světluščí DNA.

Světlo pochází z činnosti kávové kyseliny, která se nachází u světélkujících hub i v ligninu buněčné stěny rostlin. V houbách je pomocí dvou enzymů přeměněna na světélkující molekulu luciferin, která je dalším enzymem oxidována. To způsobí uvolnění fotonu a záření. Čtvrtý enzym na závěr mění luciferin zpět na kávovou kyselinu. Jednoduše lze říct, že přidáním DNA, která nese informaci o tomto mechanismu do rostliny, dojde ke stejnému procesu.

Společnost Planta nyní pracuje na komercializaci a optimalizaci celé technologie. My se tak můžeme těšit na krásnou podívanou, která nám byla dosud poněkud skryta.

Zdroj: Nee Atlas
Foto: Unsplash/Gizmodo

Více o pokroku ve vědě na CZECHSIGHT: