Změna klimatu se v posledních několika letech dostává i do slovníku velkých finančních institucí. Od fosilního průmyslu se již kvůli jejich dlouhodobé neudržitelnosti odklonila většina evropských a australských bank. Za minulý měsíc vyšlo několik zpráv, že se touto cestou vydaly i velmi vlivné investiční firmy jako americký BlackRock či TCI Chrise Hohna.

BlackRock, největší investiční firma na světě, která ve svých fondech spravuje více než 7 bilionů dolarů a je významným akcionářem v mnoha světových firmách, minulý týden zveřejnila zprávu, ve které popisuje změnu klimatu jako výrazné investiční riziko, vyzdvihuje zodpovědnost vůči svým investorům a předpovídá výraznou změnu v systému světového financování. Podle BlackRock je budoucnost financování založená na dlouhodobé udržitelnosti a proto bude tato společnost omezovat investice do firem, které ohrožují budoucí ekonomickou situaci přispíváním ke změně klimatu. Současně se BlackRock zavazuje, že bude po firmách, do kterých investuje, požadovat podrobné analýzy jejich dlouhodobé udržitelnosti a za pomoci svých výrazných podílů v akciích firem bude hlasovat pro odstranění ředitelů těch firem, které v udržitelnosti nebudou dělat dostatečné pokroky.

Společnost BlackRock se také spolu s dalšími investičními (ale i ropnými) společnostmi dohodla na loňské Vatikánské deklaraci. Tato deklarace, kterou mimo jiné podepsaly i ropné společnosti jako Exxon, Shell či BP, uznává nutnost intenzivní snahy pro udržení globálního oteplení pod 2 °C, a jako možnosti dosažení tohoto cíle uvádí investice do nízkouhlíkových technologií, rozvoj vědy a výzkumu, a zavedení rozumné a smysluplné uhlíkové daně. Tato daň by měla být podle deklarace nastavena tak, aby minimalizovala dopad na nejvíce ohrožené komunity a přitom podporovala ekonomický růst.

Společnost BlackRock je i signatářem Principů zodpovědného investování OSN a zakladatelem Task Force on Climate-related Financial Disclosures – skupiny investorů, která vyvíjí pravidla pro firmy, které chtějí deklarovat, že jsou dlouhodobě udržitelné ve vztahu ke klimatu.

Dalším významným investorem, který nedávno oznámil odklon od fosilních paliv, je Chris Hohn, majitel nejziskovější velké investiční firmy na světě – TCI Fund Management. Chris Hohn je ve finančním světě známý svým nekompromisním přístupem, soudními spory a odstraňováním ředitelů z vedení firem, které nepracují podle jeho představ. Nyní Chris Hohn, podobně jako BlackRock, začíná kampaň cílící na snižování uhlíkové stopy firem. Ačkoliv jeho investiční fondy i nadále investují do firem založených na fosilních palivech, Hohn od nich bude díky svému vlivu nekompromisně vyžadovat snižování uhlíkové stopy a zvyšování dlouhodobé udržitelnosti. Tím, že i nadále do fosilních paliv investuje, Hohn sklidil kritiku; ovšem podle Hohna je efektivnější nutit svým vlivem firmy ke změně, než do nich přestat investovat a tím ztratit vliv na jejich fungování. Hohn také podporuje zavedení uhlíkové daně.

Od fosilních paliv se odklánějí i velké pojišťovny, které každým rokem zvyšují množství uhelných firem, které odmítají pojistit. V současnosti již není pojištěno více než 37 % majetku uhelných firem. To už se začíná projevovat v praxi, kdy například australská firma Adani, která v současnosti staví obří uhelný důl Carmichael, nedokázala na tento projekt sehnat pojištění – 16 velkých světových pojišťoven odmítlo tento důl pojistit.

Změna klimatu byla také předním tématem na sjezdu světových finančních elit v Davosu. Tento sjezd byl terčem protestů ekologických aktivistů, kteří požadovali rychlejší dekarbonizaci a mimo jiné vyčítali velkým světovým bankám, že od roku 2015 poskytly více než 1,4 bilionů dolarů jako financování fosilního sektoru. Mluvčí britské banky Barclays na to reagoval: „Uvědomujeme si, že změna klimatu je jedna z největších hrozeb současného světa a jsme odhodláni udělat vše, co můžeme k přechodu k nízkouhlíkové ekonomice; současně ale musíme zajistit, aby současná světová poptávka po energii byla naplněna“.

Ekonomickou výhodnost přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství potvrdila i nová socio-ekonomická studie, která včera vyšla ve vědeckém žurnálu Nature. Podle této studie ekonomické škody, které by způsobilo oteplení větší než 2 °C, značně přesáhnou investice do nízkouhlíkového hospodářství, díky kterým by bylo možné změnu klimatu zastavit. Podrobnosti o této studii pro vás připravujeme.