bře 09, 2023

Sex či jídlo – toť otázka: Co řídí naší motivaci?

Motivace je hnacím motorem našich činů. Kde ale vzniká? Neurovědci u myší objevili neurony, které řídí jejich motivaci jíst a zároveň motivaci se pářit. Popsali tak, co rozhoduje o prioritách motivace....

Číst dál

  led 17, 2023

Výzkum vztahu mezi obsedantně-kompulzivní poruchou a depresí může přispět k efektivnější léčbě

Předchozí výzkumy se soustředily především na negativní důsledky výskytu deprese u pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou. Američtí vědci se však rozhodli zjistit časovou spojitost mezi těmito poruchami v průběhu 6 let a přispět tak k možnému zefektivnění jejich léčby....

Číst dál

  led 12, 2023

Onemocnění Alzheimerovou chorobou bude v budoucnu možné předpovědět krevními testy

Nový typ krevních testů dokáže odhalit markery Alzheimerovy choroby roky před prvními symptomy. Pokud se výzkum potvrdí v praxi, testy by mohly výrazně zrychlit diagnózu onemocnění a zefektivnit léčbu....

Číst dál

  led 11, 2023

Vědcům se povedlo udělat zásadní krok k léčbě některých zrakových poškození

Americkým vědcům se podařilo v laboratorních podmínkách znovusjednotit dříve rozdělené světločivné buňky. Mohlo by se jednat o důležitý krok v léčbě některých onemocnění zraku....

Číst dál

  led 10, 2023

Extrémní podmínky umí nastartovat lidský potenciál. Startup Mindzero přichází s inovativním konceptem potlačování stresu

S revolučním konceptem skupinových lekcí kombinujících kontrolované využití extrémních teplot, nejmodernější biohacking technologie a vedenou relaxaci nyní přichází americký startup Mindzero, který nabízí vědecky potvrzenou a efektivní alternativu k farmakům....

Číst dál

  led 02, 2023

Originalita textu v seznamovacích aplikacích výrazně ovlivňuje vnímání atraktivity, uvedla nizozemská studie

Výzkum popisuje, že originalita v textu profilu na online seznamce zlepšuje hodnocení osobnosti a atraktivity. Majitelé "originálních" profilů jsou navíc hodnoceni jako chytřejší, zábavnější a sympatičtější....

Číst dál

  pro 29, 2022

Učebnice a populárně naučné knihy tvrdí, že ženy jsou lepší v hledání a zapamatování slov. Je to ale pravda?

Podle některých studií jsou ženy lepší v paměťových cvičeních. Zda tomu tak je, studuje i norský profesor Marco Hirnstein. Jeho pozorování přináší mnohem rozporuplnější výsledky....

Číst dál

  pro 28, 2022

Výsledky nedávného výzkumu mají široké důsledky pro léčbu demence

Demence, zejména Alzheimerova choroba, a další onemocnění, která jsou často spojována se stárnutím, proto zaznamenávají výrazný nárůst. To by mohlo omezit schopnost poskytnout potřebným osobám rychlou léčbu, zejména s ohledem na předpokládaný nedostatek lékařů v příštích desetiletích....

Číst dál

  pro 27, 2022

Ochrnutí lidé by se mohli pohybovat pomocí vozíků ovládaných myslí

V nové studii vědci prokázali, že tetraplegičtí uživatelé mohou ovládat myšlenkami řízené invalidní vozíky v přirozeném, nepřehledném prostředí. Invalidní vozík řízený myslí pomáhá ochrnutým lidem získat novou mobilitu tím, že převádí myšlenky uživatelů na mechanické příkazy....

Číst dál

  pro 20, 2022

Mozková mlha – jak nám COVID-19 mění mozek?

Lidé po prodělání COVID-19 často popisují zhoršení mozkových funkcí – takzvanou mozkovou mlhu. Nová studie popisuje možný způsob vzniku těchto komplikací. Díky tomu bychom mohli být schopni tento syndrom diagnostikovat a léčit....

Číst dál

  pro 14, 2022

Audiotaktilní algoritmus vytvořený vědci z Univerzity v Malaze zprostředkovává melodické informace prostřednictvím vibrací.

Přelomový prototyp vyvinutý odborníky z katedry elektroniky Univerzity v Malaze a členy výzkumné a vývojové skupiny "Elektronika pro přístroje a systémy" umožní osobám se ztrátou sluchu poslouchat hudbu prostřednictvím hmatu....

Číst dál

  lis 27, 2022

Čeští vědci vyvinuli průlomovou technologii na léčbu nemocí spojených s centrální nervovou soustavou

Jako první na světě přišla firma Stimvia s funkční léčbou formou neinvazivní neuromodulace, díky které je možné bez léků a operací účinně stimulovat hluboké struktury v mozku. Chybná funkce těchto struktur se podílí na vzniku řady chronických onemocnění, například hyperaktivního močového měchýře....

Číst dál