Nedaleko ruského města Norilsk na Sibiři se zřítila palivová nádrž, z níž uniklo asi 21.000 tun ropy. Většina z ní se dostala do řeky, zbytek se vsákl do půdy. Důvodem zřícení nádrže je tající permafrost. Elektrárna je vystavena na trvale zmrzlé půdě, ta ale kvůli globálnímu oteplování taje.

Nádrž se zřítila 29. května. Asi 16.000 tun ropy se vlilo do řeky Ambarnaja, zbylých 5.000 tun se vsáklo do půdy. Ruský prezident Vladimir Putin silně zkritizoval záchranné složky, které na místě zasahovaly. Podcenily totiž vážnost situace a o havárii informovaly úřady až po dvou dnech. Ropa mezitím stihla znečistit přes 20 km říčních toků od místa nehody. Putin proto vyhlásil stav nouze, který by měl řešení katastrofy urychlit.

Určité množství paliva se v řece podařilo zachytit, zatím se ale nerozhodlo, jak s ním naložit. Jednou z možností je vypálení, to by ale silně narušilo říční ekosystém. Ministerstvo přírodních zdrojů se proti pálení také ohradilo a řeklo, že už nyní bude trvat nejméně 10 let, než se řeka vzpamatuje.

I když tání permafrostu nešlo předpovídat, katastrofě se předcházet dalo. Expert ze Světového fondu na ochranu přírody Alexei Knizhnikov řekl, že firma nedodržovala bezpečností nařízení, která by neštěstí zabránila. Jedno z porušených pravidel byla např. chybějící síť kolem právě oné palivové nádrže. Síť měla přesně v takovýchto případech zachytit vylévající se palivo dřív, než by způsobilo takto rozsáhlou škodu.

Za neštěstí je tedy zodpovědná firma Nornickel. Ruský prezident proto sdělil řediteli firmy, Vladimiru Potaninovi, že očekává, že společnost zaplatí veškeré náklady spojené s řešením této ekologické katastrofy. Potanin s financováním souhlasil, předběžně předpokládá, že se cena škody vyšplhá na 10 mld rublů (necelé 3,5 mld korun).

Zdroj: sciencealert.com
Obrázek: theclimatecenter.org