Když se obvykle testují biologické vzorky za účelem diagnostiky virů, obvykle se výsledky mohou dostavit až za několik dní. Nová levná technologie je však schopna viry detekovat během několika minut.

Ruční zařízení VIRRION, které vyvinuli vědci na Pennsylvania State a New York University, má velikost pouhých pár centimetrů. Naproti tomu dosavadní technologie, sloužící ke stejnému účelu jsou rozměrné, nákladné a naleznete je proto výhradně v laboratořích, nikoli v běžných ordinacích.

Jak VIRRION funguje? Prototyp obsahuje vertikálně položené uhlíkové nanotrubice, ve které leží zlaté nanočástice. Jak vzorek pacienta trubicí prochází, jednotlivé virové částice jsou dle své specifické velikosti zachycovány.

Jakmile jsou viry zachyceny, jsou identifikovány pomocí Ramanovy spektroskopie. Tato technika vystaví vzorek laserovému světlu, které excituje jeho molekuly a ty jsou následně monitorovány podle toho, jakým tyto vibrující molekuly rozptylují světlo.

Uhlíkové nanotrubice se zlatými nanočástiemi zachycují viry o specifických velikostech, zdroj: Terrones Lab, Pennsylvania State University

Zlaté nanočástice tento jev značně zesilují a zvyšují takzvaný Ramanův signál, který je analyzován pomocí algoritmů, které byly vytvořeny speciálně pro detekci známých virových molekul. V podstatě to znamená, že VIRRION jednoduše porovnává přijímaný signál se signálem v databázi a podle toho vyhodnocuje případné patogeny.

Předpokládá se, že bude technologie dále rozvíjena a v budoucnu by mohla být použita přímo v ordinacích lékařů, nebo farmáři, kontrolující nemoci plodin a hospodářských zvířat.

Zdroj: Ben Coxworth, New Atlas