S postupným rozvojem pandemie COVID-19 od roku 2020 se postupně měnil pohled na to, jaký bude mít tato nemoc vliv na mnohé oblasti našeho života. Stejně tak se měnil o pohled na její vliv na těhotenství.

Výzkum v této oblasti bohužel nepostupoval tak rychle, jak by podle lékařů měl. Nová studie publikovaná v JAMA Pediatrics ukazuje, že rizika spojená s těhotenstvím mohou být vážnější, než jsme si mysleli.

„Nyní víme, že rizika pro matky a děti jsou vyšší, než jsme si na začátku pandemie mysleli. Dostupná zdravotní opatření tak musí zahrnovat i těhotné ženy,“ říká jeden z autorů studie Stephen Kennedy, odborník v oblasti reprodukční medicíny z University of Oxford. „Nové informace by mohly rodinám pomoci. Nyní se ukazuje jako nezbytné udělat vše pro to, aby nedošlo k nakažení. Těhotné ženy by tak mohly být další důležitou skupinou, které je třeba nabídnout očkování.“

V rámci studie INTERCOVID sledoval mezinárodní tým vědců v období od března do října roku 2020 2.130 těhotných žen z 18 zemí světa. Z toho 760 žen bylo diagnostikováno s onemocněním COVID-19.

Za každou ženu infikovanou COVID-19 přibrali vědci do studie další dvě zdravé těhotné ženy ze stejné nemocnice a ve stejné fázi těhotenství. Ženy byly následně sledovány až do porodu a propuštění z nemocnice.

„Ženy nakažené COVID-19 měly během těhotenství o 50 % zvýšenou pravděpodobnost komplikací, jako je předčasný porod, preeklampsie, přijetí na jednotku intenzivní péče a smrt,“ dodává spoluautor studie Aris Papageorghiou. „Děti narozené těmto matkám měly také třikrát vyšší riziko závažných komplikací a byly často přijímány na novorozeneckou jednotku intenzivní péče, především kvůli předčasnému narození. Dobrou zprávou je, že riziko je srovnatelné u nakažených žen bez symptomů a u žen nenakažených.“

V této studii byl rovněž potvrzen přenos nákazy z matky na plod. Jednalo se o 13 % dětí nakažených matek. Děti byly testovány v prvních dnech po narození. Je zajímavé, že pozitivní nález na COVID-19 byl pozorován také u dětí narozených císařským řezem, ale ne u dětí kojených.

Samozřejmě je toto téma mezi odborníky stále diskutované. Současná studie však přináší nový vhled do situace především pro ženy v očekávání a pro ty, které těhotenství plánují, během stále probíhající pandemie. Studie také poskytne nové informace lékařům, kteří tak budou moci poskytnout ženám co nejlepší péči a rady pro zdravé těhotenství a bezpečný porod. Jedná se také o důležitý podklad pro orgány spravující očkovací programy.

Originální článek: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2779182

Zdroj: ScienceAlert

Obrázek: Anastasiia Chepinska via Unsplash