"Je Tesla méně ekologická než standardní automobil?", častá otázka, kterou si klade množství lidí. Zdá se zajímavá, avšak ve většině případů, nikdo nestojí o odpověď. Jedná se pouze o část propagandy proti elektrickým automobilům. Pojďme se tedy podívat co je na ní pravdy.

Jednoduchý argument, který je s otázkou spojený, se týká emisí. Podle mnohých jsou emise produkované Teslou větší. Bateriový pohon je sice čistý, ale elektřina, kterou je poháněn, je primárně získávána z neobnovitelných zdrojů. Tento argument má některá "ale".

Na jeden litr paliva připadá asi 0,5 kg CO2 ještě předtím, než je vůbec spáleno (další asi 2,3 kg na každý spálený litr podle Natural Resources Canada). Pokud zohledníme, jak často spotřebitel tankuje, dojdeme k neuvěřitelnému číslu. S tím souvisí i další faktor. Benzín a nafta jsou transportovány obřími tankery, které jsou také poháněny spalovacími motory, jejich stopu do celého součtu musíme také započítat.

Dalším argumentem pro elektrické motory je fakt, že jedinou komponentou, která prokazatelně produkuje více emisí, je baterie. Avšak používané baterie se dají znovu využít jiným způsobem. Pokud se tak nestane, 90 % Li-on baterií (podle Burkert, 2018) je plně recyklovatelných. Pokud se potvrdí i předpoklady automobilek a expertů o vyšší životnosti elektrických motorů a automobilů celkově, dosáhne tento argument ještě větší váhy.

Vraťme se k původnímu tvrzení, že baterie vyprodukují více emisí, díky původu elektřiny. Zde musíme dodat, že srovnání "motor vs. elektrárna" je zavádějící. Elektrárny jsou totiž mnohem efektivnější než malé spalovací motory. K tomu přidejme i fakt, že elektrické motory mohou být až třikrát efektivnější v převodu energie na pohyb než spalovací. V neposlední řadě dodejme, že emise z elektráren jsou mnohem lépe kontrolovatelné než ty ze spalovacích motorů.

Podle nezávislé organizace, The Union of concerned scientists, budou elektrické motory vždy čistší alternativou pro spalovací. Již zmíněné argumenty navíc podporuje i poslední (možná nejdůležitější) výhoda elektrických motorů. Veškerá energie, která je pohání, může být získána z obnovitelných zdrojů, je jen na nás, jak rychle se k tomu to kroku dostaneme. I přesto jsme si vědomi komplexnosti celého problému a v následujících týdnech se mu budeme věnovat podrobněji.

Foto: Tesla