TikTok tak učinil v reakci na rostoucí míru kritiky vůči jeho obsahu a vlivu na mladé uživatele. Aplikace zavedla rozšíření Family Pairing, které rodičům umožňuje propojit svůj účet s účtem potomků a zablokovat možnost psaní zpráv, omezit obsah či nastavit časový limit. Něco podobného umožňovala již v minulosti, aktuální rozšíření je ale uživatelsky mnohem snadnější.

V únoru roku 2019 musela aplikace zaplatit pokutu 5,9 milionu dolarů Federální obchodní komisi (FTC) za nedodržování práv na soukromí u dětí – třeba tím, že umožňovali registraci uživatelům mladším 13 let bez souhlasu rodičů. V listopadu loňského roku se navíc kvůli rostoucímu vlivu na americkou společnost tamní vláda rozhodla prověřit vliv aplikace na bezpečnost státu.

TikTok ale není populární jenom u americké mládeže. Podle výzkumu Univerzity Palackého z roku 2019 používalo sociální síť, která je specifická tím, že uživatelé sdílí výhradně video obsah, více než čtvrtina českých dětí. Větší oblibě se navíc těší u dětí mladších 13 let, které ještě neumí tak dobře rozeznávat nebezpečný obsah.

Online aktivita má u českých dětí další specifikum – je téměř neregulovaná. Podle aktuálního průzkumu EU Kids Online, který monitoroval aktivitu dětí a nezletilých v 19 zemích Evropy, jsou čeští rodiče nejméně angažovaní v online životě dětí. Se svými potomky o ní mluví pouze každý šestý rodič. Přitom české děti jsou na druhém místě v příjmu zpráv se sexuálním kontextem a stejně se umístily i ve sdílení nenávistného a jinak nevhodného obsahu.

„Online aktivity nejsou ani pouze negativní, ani pozitivní. To je třeba vzít v potaz při čtení, mnohdy médii zveličovaných, problematických aspektů a situací, které rodičům akorát zbytečně způsobují úzkosti,“ uvedl k výsledkům průzkumu David Šmahel, koordinátor průzkumu EU Kids Online.

Jistého zveličení se dopustil například velmi úspěšný český dokument V Síti, který má upozorňovat na predátory na internetu. Údaje z dokumentárního filmu jsou opravdu děsivé, ale do značné míry v rozporu s výsledky výzkumu EU Kids Online. Ten totiž ukazuje, že děti jsou schopné rozeznat rizikové situace, a tedy případným predátorům nedají příležitost s nimi manipulovat. Což je pravý opak od chování hereček v dokumentu V Síti.

Přesto ale autoři výzkumu EU Kids Online dodávají, že nedostatek zájmu rodičů o chování dětí na internetu je problémem, kterým by se měli zabývat rodiče i odborníci.

Zdroj: https://www.theverge.com/2020/4/16/21222817/tiktok-family-pairing-linked-accounts

https://www.nytimes.com/2019/11/01/technology/tiktok-national-security-review.html
https://irtis.muni.cz/news/eu-kids-online-2020-report
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/vyzkumne-zpravy/117-ceske-deti-v-kybersvete/file