Titan je největší Saturnův měsíc a druhý největší přirozený satelit Sluneční soustavy. Svou planetu obíhá ve vzdálenosti 1,2 milionu km, ale postupně se oddaluje zvyšuje. To, že se Titan vzdaluje věděli vědci dlouho, nové pozorování ale odhalilo, že se to děje více než 100x rychleji, než se doposud přepokládalo.

Saturn má celkem 82 měsíců, Titan je v pořadí šestý nejbližší planetě. Je jen o 2% menší než největší měsíc Sluneční soustavy Ganymed, který obíhá planetu Jupiter. Atmosféra je na Titanu tvořena zejména dusíkem, stejně jako na Zemi, nicméně tlak je tam mnohem vyšší. Na Titanu jsou mj. mraky, deště, řeky, jezera nebo moře a s největší pravděpodobností i tekutá voda.

Momentálně se Titan nachází 1,2 milionu kilometrů od Saturnu, ale vzdálenost postupně narůstá. To, že se měsíce oddalují od svých planet není nic nového, např. Měsíc se oddaluje od Země o necelé 4 cm každý rok. U Titanu se ale předpokládalo, že vznikl zhruba ve stejné vzdálenosti od Saturnu, jako je dnes a tudíž za 4,6 miliardy let své existence moc necestoval. Podle některých klasických teorií se Titan oddaloval od Saturnu rychlostí jen 0,1 cm za rok. Dlouhodobé pozorování ale přineslo nové výsledky.

V roce 1997 byla vyslána na orbitu Saturnu sonda Cassini. Od roku 2004 snímala po dobu 13 let Saturn a jeho okolí, poté plánovaně shořela v atmosféře Saturnu. Díky snímkům sondy byly výzkumníci schopni vypozorovat, že se Titan vzdaluje od Saturnu o 11 cm ročně, což je více než 100x rychleji, než doposud věřili.

Jelikož se Titan oddaluje od Saturnu takovou rychlostí, při svém vzniku se musel nacházet mnohem blíže své planetě. To je velkým krokem v před, protože by to znamenalo, že se celý Saturnův systém rozpíná mnohem rychleji. Valery Lainev, autor studie řekl: „Tyto výsledky jsou novým důležitým dílem skládačky, která má zodpovědět onu velmi debatovanou otázku, jak starý Saturnův systému vlastně je a jak vznikly jeho měsíce.“

Zdroj: NASA
Obrázek: Jeremy Thomas, Unsplash