Rohovkový implantát vyrobený z kolagenu shromážděného z prasečí kůže obnovil zrak u 20 dobrovolníků v přelomové studii. Po dalších testech se očekává, že bioinženýrský implantát zlepší zrak milionům lidí po celém světě, kteří nyní čekají na obtížné a nákladné transplantace rohovky.

Každoročně je celosvětově jeden milion lidí diagnostikován se slepotou kvůli poškozeným nebo  nemocným rohovkám. Lidský zrak může být snadno ohrožen, když dochází k degeneraci této tenké vnější vrstvy tkáně obklopující oko.

Pokud pacient trpí rohovkovou slepotou, jeho zrak může být obnoven v případě podstoupení transplantace rohovky od lidského dárce. Bohužel, takových dárců není mnoho, což znamená, že se stěží jeden ze 70 pacientů s rohovkovou slepotou dostane na transplantaci. Chirurgický postup může být navíc složitý a nákladný, což zesiluje nedostatečný přístup k tomuto postupu pro obnovení zraku.

Tento nový výzkum se nejprve zaměřil na vývoj rohovkových implantátů, které se nespoléhají na lidskou dárcovskou tkáň. Před více než deseti lety vědci poprvé prokázali, že biosyntetické rohovky jsou účinnou náhradou za rohovky dárců. Tyto dřívější studie však stále spoléhaly na složitý laboratorně vypěstovaný lidský kolagen vytvarovaný do tvaru rohovky.

Nová studie prokazuje, že stejnou biosyntetickou rohovku lze účinně vyrobit s použitím kolagenu lékařské kvality pocházejícího z prasečí kůže. Nejen, že se jedná o levný a udržitelný zdroj kolagenu, ale vylepšené inženýrské techniky znamenají, že tyto implantáty mohou být bezpěčně skladovány téměř dva roky, na rozdíl od darovaných lidských rohovek, které podléhají zkáze do dvou týdnů.

Salvatore Ventura via Unsplash

Další inovací prezentovanou ve studii je nový chirurgický přístup k implantaci. Namísto nutnosti chirurgického odstranění již existující rohovky pacienta, nechává nová metoda tuto tkáň neporušenou. K zavedení nového implantátu je nutný pouze malý steh.

„Méně invazivní metoda by mohla být provedena ve více nemocnicích, a pomoci tak více lidem,“ říká Neil Lagali, jeden z členů výzkumného týmu. „S naší metodou nemusí chirurg odstraňovat pacientovu tkáň. Místo toho se provede malý řez, kterým se implantát zavede do stávající rohovky.“

Nová studie publikovaná v Nature Biotechnology popisuje výsledky pilotní studie, která testovala implantát na 20 dobrovolnících, z nichž 14 bylo před experimentem zcela slepých. Po dvouletém sledování studie uvádí, že všech 20 dobrovolníků opětovně získalo zrak a nezanamenalo žádné nežádoucí účinky operace.

Bylo také vidět, že se tkáň neuvěřitelně rychle hojí, k zabránění odmítnutí cizí tkáně bylo potřeba pouze osm týdnů imunosupresivních očních kapek. Současné transplantace rohovky využívající lidskou tkáň často vyžadují několik let imunosupresivní medikace, aby se předešlo odmítnutí nové tkáně. Přestože jsou výsledky neuvěřitelně slibné, je důležité zdůraznit, že tyto výsledky pocházejí pouze z předběžné pilotní studie. Než se tento inovativní implantát dostane do světa, bude nutná rozsáhlejší klinická studie. Přesto autoři doufají, že tato práce nakonec povede k levnému a snadnému způsobu, jak opravit poškození rohovky u milionů lidí po celém světě.

Originální publikace: Bioengineered corneal tissue for minimally invasive vision restoration in advanced keratoconus in two clinical cohorts | Nature Biotechnology (IF 68.16)

Zdroj:NewAtlas

Titulní obrázek: Ryoji Iwata via Unsplash

Více o zraku na CZECHSIGHT:

Zelený zákal by mohl být léčen pomocí tlakových čidel v oku
Čočky automaticky uvolňující léky proti zelenému zákalu, by mohly pomoci s léčbou milionům pacientů po celém světě. Systém funguje díky tlakovým čidlům, která uvolňují medikaci při nadměrném očním tlaku.
Vědcům se povedlo vytvořit mozkové organoidy schopné reagovat na světlo
Vědci dokázali pomocí lidských pluripotentních kmenových buněk (iPSC) vytvořit mozkové organoidy (umělé orgány), kterým se vyvinula struktura podobná oku.