Tropy se rozkládají na obou stranách rovníku, jsou charakteristické vysokými ročními průměrnými teplotami a velkým množstvím srážek. Právě sem dopadají sluneční paprsky pod nejmenším úhlem, neintenzivněji, po celý rok. Tropy jsou ve svém nitru svěží, na okrajích jsou naopak horké a vyprahlé. Vědci zaznamenali, že za poslední 15 let se právě tyto okraje posouvají směrem k pólům – tropy expandují směrem k Mediteránu, jižní Austrálii a jižní Kalifornii. Zajímavé je, že  suché okraje se posouvají výrazněji na jižní polokouli a nevědělo se přesně, čím je to způsobeno.

Nová studie ukazuje, že neshody byly zapříčiněny tím, že se vědci hledali na špatném místě. Ukazuje se, že expanze tropů je poháněna oteplením oceánů, které způsobuje změna klimatu, nikoliv přímými změnami v atmosféře. Některé názory, například článek z časopisu Science z roku 2006, říkají, že za tuto expanzi můžou emise skleníkových plynů a rozklad ozonové vrstvy společně s aerosoly v atmosféře. Modely, které používají tyto proměnné ale podcenily rychlost změny a neodpovídají na otázku, proč se tomu tak děje v určitých oblastech a v jiných nikoliv.

Zdroj: unsplash, Juli Kosolapova

Yang (vedoucí výzkumu) se s kolegy začal v roce 2015 zabývat expanzí tropů a pozorovali mořské proudy, které směrem k pólům přináší teplou vodu. To je přimělo se zamyslet, že expanzi tropů mohou pohánět klimatické změny v oceánech. Hydrosféra a atmosféra jsou velmi propojené systémy a je proto těžké říci, který pohání který. Yang a jeho tým porovnávali satelitní snímky teploty moří od roku 1982 do roku 2018 a zjistili, že teplota v subtropických mořích roste.

Výraznější rozšiřování tropů na jižní polokouli je vysvětlováno tím, že se zde nachází větší plocha vody než na severní hemisféře. Nové poznatky ukazují, že expanze tropů je způsobena klimatickou změnou – autoři tvrdí, že změna klimatu výrazně přispěla k rozšíření tropů, zejména na jižní polokouli. Zároveň zjistili, že změna se děje hlavně tam, kde směřují podmořské proudy směrem k pólům.


Zdroj: phys.org
Titulní obrázek: Lauren George, unsplash
Publikace: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2020JD033158