Výzkumníci z USA a Evropy zkoumali obrázky, které pořídila sonda Dawn. Sondu vyslala NASA v roce 2007 a na oběžnou dráhu Ceres se dostala v roce 2015. Poslední snímky, které sonda pořídila, byly vyfoceny ze vzdálenosti 35 kilometrů od asteroidu a jsou na nich vidět ostré detaily záhadných světlých oblastí, kterými se Ceres proslavila.

Dle týmu výzkumníků jsou světlé oblasti usazeninami, tvořené zejména uhličitanem sodným. Tyto usazeniny pochází s největší pravděpodobností z kapaliny, která vyvěrala na povrch planety a následně se vypařila. Vypařená kapalina za sebou nechala solnou kůru a ta nyní velmi intenzivně odráží světlo. Doteď se ale nevědělo, odkud ona kapalina pochází.

Sonda Dawn sebrala před koncem své mise důležitá data, která nyní výzkumníci analyzovali. Zjistili z nich, že kapalina pochází ze zásobárny solanky nebo vody bohaté na sůl, hluboko pod povrchem planety. Tým poté studoval gravitaci Ceres, aby se dozvěděl více o vnitřní struktuře planety. Zjistil tak, že zásobárna solanky je v hloubce asi 40km a je stovky kilometrů široká.

Studie svou pozornost zaměřila na 92km široký kráter zvaný Occator, na kterém se nachází právě ony světlé oblasti. Výsledky potvrdily, že Ceres je bohatá na vodu stejně tak, jako ostatní ledová tělesa. Ony světlé oblasti jsou mladé, vznikly teprve před asi 20 miliony lety a je dost možné, že geologická aktivita, která zapříčinila jejich vznik, ještě stále pokračuje.

Výsledky studie tedy potvrzují nejen to, že se pod kráterem Occator nachází tekutina, ale také, že uvnitř planety dochází k přenosu materiálu z hlubin až na její povrch.

Zdroj: techexplorist.com
Obrázek: techexplorist