Jednou z výhod ride-hailingových služeb, které si uživatel objednává prostřednictvím aplikace pro převoz z místa A do B, jako například Uber, Lyft, Free Now, je fakt, že podle řady studií omezují řízení pod vlivem alkoholu. Existují však další souvislosti mezi ride-hailingovými službami a alkoholem. Zdá se totiž, že právě dostupnost služeb jako Uber, Lyft a jím podobné “podněcují” k větší konzumaci alkoholu.

Jde o výsledek nově publikované studie Do Ridesharing Services Increase Alcohol Consumption? týmu ekonomů: Jacob Burgdorf a Conor Lennon z University of Louisville a Keith Teltser z Georgie State University. Právě ti se ve své studii zaměřili na vztah mezi přítomností ride-hailingových služeb a konzumací alkoholu v amerických metropolí.

Photo by Alexander Popov on Unsplash

Hypotézu, kterou si ekonomové na začátku výzkumu kladli, je taková, že když lidé musí řídit sami, pijí méně, nebo mají domluveného mezi sebou řidiče, což snižuje celkovou hladinu pití alkoholu v dané lokalitě. Situace se však mění v momentě, kdy je v dané lokalitě k dispozici jiná alternativa než mít ve své skupině člověka, který své přátele odveze domů, kterou jsou zmíněné ride-hailingové služby. Právě to vede k zvýšení konzumace alkoholu a s ním spojené rizikového chování.

Vědci zkoumají především vliv ride-sharingu na celkové vzorce konzumace alkoholu v metropolitních oblastech, nikoli vliv na individuální chování při pití alkoholu. Velkou pozornost věnují sledování různých demografických a ekonomických faktorů, jako je věk a příjem, které ovlivňují míru konzumace alkoholu ve městech.

Ride-hailing podle nich výrazně ovlivňuje chování během konzumace alkoholu. Průměrný počet zkonzumovaných alkoholických nápojů je zvětšen o více než 3 procenta. Podobně je tomu i u počtu dní, kdy lidé pijí: nárůst téměř 3 procenta. Maximální počet konzumovaných alkoholických nápojů jedné noci roste pak téměř o 5 procent.

Dále si autoři všímají, že souvislosti jsou výraznější v oblastech, kde ride-hailingové služby sloužily již dříve. Zároveň přítomnost ride-hailingu vede k podstatně většímu nárůstu v konzumaci alkoholu v takových lokalitách, kde je nedostatečně rozvinut systém veřejné dopravy. Na těchto místech vědci shledávají, že UberX je spojován s přibližně 20 procentním nárůstem pití alkoholu.

Logika je jednoduchá. Pokud spotřebitelé alkoholu nemusí řídit a vědí, že v lokalitě je dostupná flexibilní ride-hailingová služba, pijí více. Je pravdou, že ride-hailing může snížit jízdu pod vlivem alkoholu, což je jeho velká výhoda. Z druhé strany ale dochází k nárůstu konzumace alkoholu, které se propisuje do dalšího chování s alkoholem spojené, jako například zvýšená agresivita, riskantní sexuální chování, zranění a dlouhodobé onemocnění.

Společenský dopad ride-hailingových aktivit je tak mnohem složitější, než se na základě dosavadní veřejné i odborné debaty může zdát.

Originální studie: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3484845

Dodatečné zdroje: Has the Rise of Uber Led to More Heavy Drinking? - Richard Florida

Photo by Alexander Popov on Unsplash