Chirurgické středisko Mount Sinai Kyabirwa v Ugandě je zcela unikátním projektem. Za jeho návrhem stojí společnost Kliment Halsband Architects a vyniká efektivním využívám off grid technologií, včetně solárních panelů a systému sběru dešťové vody.

Zařízení se nachází v rovníkové vesnici Kyabirwa. Kliment Halsband Architects považují stavbu za replikovatelnou i v dalších oblastech, které sužuje nedostatek zdrojů. Budova byla totiž navržena tak, aby ji bylo možné snadno postavit za pomoci místní pracovní síly a materiálů.

Zdroj: Bob Ditty

"Cihly a obklady na zbudování střediska byly vyrobeny z červeného jílu, vykopaného poblíž stavby a vypáleny v místní peci," říkají strůjci projektu v tiskové zprávě. "Cihla byla použita pro svou dostupnost a podporu místní ekonomiky."

Protože lokalita postrádala pitnou vodu i spolehlivou elektřinu, firma práci na nemocnici přerušila. Následně postavila baldachýn tvořený solárními panely, které nejenže celé zařízení energeticky zabezpečují, ale prostorům rovněž poskytují stín. Netřeba zmiňovat nezbytnost připojení k internetu, díky kterému mohou místní lékaři využívat konzultace s Mount Sinai Surgery v New Yorku pomocí živého vysílání. Za tímto účelem bylo v lokalitě instalováno přibližně 32 kilometrů podzemních kabelů.

Zdroj: Bob Ditty

Dostupnost pitné vody je řešena systémem nádrží. Ty shromažďují dešťovou vodu, která je dle potřeby filtrována a sterilizována, nebo použita jako užitková na provoz toalet či zalévání přilehlé zeleninové zahrady, která živí pacienty i personál nemocnice. Tekutý sanitární odpad je na místě zpracováván septikem a zdravotnický odpad na místě spalován. Interiér budovy je s výjimkou operačních sálů vyžadující klimatizaci ochlazován vánkem.

Zdroj: Bob Ditty

Dalším opatřením, které vedlo k výraznému snížení nákladů na realizaci projektu, byla instalace pouze těch technologií, které byly považovány za naprosto nezbytné. "Takto zjednodušená konstrukce, která plně využila místních materiálů, poskytla v kritických oblastech nákladově efektivní zdravotní péči," uvádí tisková zpráva.

Zdroj: Adam Williams, New Atlas, titulní fotografie: Bob Ditty