Oficiální energetické statistiky americké vlády ukazují, že obnovitelné zdroje energie jsou poprvé na cestě k výrobě více elektřiny než z uhlí. Podle dat americké vládní agentury (EIA) země v roce 2020 vyrobí o 5 % méně celkové elektrické energie, což povede k historickému poklesu emisí uhlíku o 11%. Ve skutečnosti v příštích měsících EIA očekává, že výroba uhlí v USA klesne o téměř 25 %, ze kterého se uhelný průmysl již nemusí 100% zotavit. Ukazují to zveřejněné projekce za celý rok 2020.

V dubnu loňského roku, kdy měly některé uhelné elektrárny odstávku kvůli údržbě, USA dosáhly tohoto významného ekologického milníku nakrátko a bez povšimnutí. Ale v roce 2020, uprostřed globální pandemie, bylo téměř vše úplně jinak, včetně způsobu, jakým vyrábíme a spotřebováváme energii.

V příštím roce, kdy se ekonomika znovu rozeběhne, si je EIA jistá, že se uhlíková stopa opět zvýší, ale už jen o 5 %. Ale to už nebude způsobeno z důvodu návratu k uhlí. Studie říká, že by se v roce 2021 spotřeba uhlí měla zotavit pouze z 10 %, zatímco dojde k 11% nárůstu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. To jsou samozřejmě pouze předpovědi, ale nahrává tomu fakt, že větrné a solární energie jsou dostupnější než kdykoli předtím.

„Ačkoli EIA očekává, že obnovitelná energie bude v roce 2020 nejrychleji rostoucím zdrojem výroby elektřiny, předpokládá se, že zastavení ekonomiky související s virem COVID-19 ovlivní i budování nové obnovitelné infrastruktury v příštích několika měsících,“ píše se ve zprávě. Jednoduše řečeno, alternativy k uhlí jsou už nyní levnější a konkurenceschopnější. A to natolik, že si někteří odborníci myslí, že současná pandemie je posledním polibkem smrti pro toto konkrétní fosilní palivo.

Rob Jackson, ředitel Global Carbon Project, řekl deníku The Guardian, že si myslí, že uhlí už nikdy nedosáhne svého vrcholu. „Virus COVID-19 tento rok sníží emise uhlí natolik, že se toto odvětví už nikdy nenastartuje, a to ani při pokračujícím nárůstu v Indii a jinde,“ míní a dodává: „Pád cen zemního plynu, rekordně levná solární a větrná energie a klimatické problémy s pandemií trvale podkopaly toto odvětví."

Pokud jde o fosilní paliva, uhlí je největším zdrojem emisí oxidu uhličitého a jeho dopady na znečištění ovzduší a veřejné zdraví jsou devastující. Teprve tento měsíc nové počítačové simulace zjistily, že téměř ve všech regionech světa nejsou náklady na těžbu uhlí ve srovnání s budoucími přínosy pro zdraví a životní prostředí, udržitelné.

Ukončení těžby uhlí by naplnilo naše současné emisní přísliby, kterých jsme ani z části ještě nedosáhli. Pokud koronavirová pandemie povede ke zpečetění osudu uhlí, mohla by světu v současné klimatické krizi poskytnout obrovskou výhodu. To však ukáže pouze čas.

Originální článek: sciencealert.com
Foto: pixabay.com