Nová studie provedla analýzu téměř 2500 uhelných elektráren po celém světě a zjistila, že již dnes je levnější postavit nové elektrárny na obnovitelné zdroje, než nadále provozovat 39 % světových uhelných elektráren. Podle průzkumu není letos v EU konkurenceschopné 81 % uhelných elektráren a přechod k obnovitelné energii by byl finančně výnosný už letos.

Nová globální analýza, kterou provedl Rocky Mountain Institue, Carbon Tracker Initiative a Sierra Club na téměř 2500 uhelných elektrárnách po celém světě zjistila, že se uhlí dostalo do tzv. finančního „bodu zlomu“. Cena výstavby elektráren na obnovitelné zdroje, včetně baterií na uskladnění vyrobené energie klesla natolik, že uhelná energie není konkurenceschopná na 40 % světového trhu. A číslo bude jen stoupat – v roce 2025 by mělo jít až o 73 % trhu.

Rapidní propad uhelné energie má na svědomí zejména Pařížská dohoda. Ta všechny země vyzývá mimo jiné k udržení nárůstu průměrné globální teploty v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí výrazně pod hraní 2°C. Nárůst teploty by zároveň neměl překročit hranici 1,5°C.

Aby jednotlivé země požadavku docílily, bylo potřeba stanovit plošné emisní limity. Ve vztahu k uhelné energii je do roku 2030 potřeba snížit využívání uhelné energie o 80 %, oproti roku 2010. Postupné zbavování se závislosti na uhelné energii ale nejde úplně podle plánu. Uhelná energie má stále velkou podporu ve vládách, a proto je přechod k obnovitelné energii pomalý.

Podle analýzy letos v EU není konkurenceschopných 81 % uhelných elektráren. To znamená, že kdyby nebylo státních podpor, 81 % uhelných elektráren v EU by nemohlo vůbec fungovat. Podobná situace je v USA, tam jde o 79 % uhelných elektráren, v Číně 43 % a v Indii 17 %. Nicméně ve všech těchto zemích se očekává prudký nárůst, v roce 2025 by na místních trzích nemělo být konkurenceschopné 85-100 % uhelné energie. Otázkou tedy není jestli, se lidstvo zbaví závislosti na uhlí, ale kdy.

Odborníci ve své studii uvádí, že pokud by letos celý svět přešel z uhelné energie na obnovitelnou, jen za rok 2020 by spotřebitelé globálně ušetřili 39 miliard dolarů. Ušetřené finance by se měly každým rokem zvyšovat, za rok 2022 by to bylo 86 miliard dolarů a v roce 2025 až 141 miliard dolarů.

Přechod k obnovitelné energii samozřejmě vyžaduje vstupní finance, nicméně vzhledem k financím ušetřených na provozu elektráren z obnovitelných zdrojů by přechod v roce 2022 ústil v čistou úsporu. V roce 2025 by úspora činila 100 miliard dolarů.

Podle studie by mohl být přechod k obnovitelné energii mnohem rychlejší, kdyby státy následovaly postup, který odborníci vymysleli. Dle odborníků by země měly:

·       Změnit financování a podpořit přechod k obnovitelné energii tak, aby spotřebitelé ušetřili na zelené energii od prvního dne

·       Reinvestovat do zelené energie

·       Poskytnout pracovníkům a komunitám finance pro přechod od uhelné energie

Studie do svého výzkumu nezahrnula další aspekty přímo spojené s uhelnou energií, jako je dopad pálení uhlí na zdraví, životní prostředí a klima. Nicméně z dosavadních průzkumů se dá předpokládat, že přechod k obnovitelné energii je krok správným směrem.

Zároveň je potřeba vzít v potaz aktuální situaci spojenou s koronavirem. Pandemie zpomalila, ne-li zastavila, ekonomiky po celém světě. To se dá momentálně brát jako příležitost. Státy mohou postupně přestat financovat uhelné elektrárny a začít je nahrazovat elektrárnami na obnovitelné zdroje. Nižší náklady na provoz zelených elektráren ušetří peníze spotřebitelům a daňovým poplatníkům, což může pomoci v oživování státních ekonomik.

Zdroj: http://rmi.org/wp-content/uploads/2020/06/How-to-retire-early-June-2020.pdf

Obrázek: Yuhan Liao Getty Images