Co všechno na nás prozradí naše tělní tekutiny? Vědci v nové studii odhalili, že plasma, lymfa, kostní dřeň a žluč obsahují exosomy, které by nám mohly pomoci včas odhalit rakovinu.

Exosomy jsou miniaturní váčky, které se uvolňují z buněk a poté putují po těle. Buňky tyto váčky používají jako komunikační nástroj – uvnitř váčků je přepravována informace ve formě nukleových kyselin, lipidů a proteinů. Systém váčků používají také rakovinné buňky, a proto se vědci podívali, jestli by nám rozdílné složení exosomů u zdravých tkání a tkání poškozených rakovinou nemohlo pomoci lépe diagnostikovat rakovinu.

Na obrázku je vidět malá část buňky – vnitřek buňky je znározněn světle oranžovou barvou a povrch buňky je znározněn modře. Exosomy (zeleně) jsou malé váčky, které se uvolňují z povrchu buňky do okolí. Zdroj: https://jonlieffmd.com/blog/intelligent-cancer-cells-communicate-with-exosomes 

Při podezření na rakovinu je pacientům velmi často prováděna tkáňová biopsie. Odebraná tkáň je poté zkoumána patologem pod mikroskopem, který dokáže odhalit, zdali se jedná o rakovinné bujení, či nikoliv. Tkáňová biopsie je však velmi invazivní vyšetření, které s sebou nese velká rizika. Alternativou nebo dokonce náhradou tkáňové biopsie by se v budoucnu mohla stát tekutá biopsie, při které stačí pacientovi odebrat plasmu či jiné tělní tekutiny. A je to právě tekutá biopsie, která vědcům umožnila nahlédnout pod pokličku rozmanitosti exosomů zdravých a onkologických pacientů.

Ve studii vědci zjistili, že se exosomy onkologických a zdravých pacientů opravdu liší. Jejich odlišnost spočívá v rozdílném zastoupení biomarkerů – specifických molekul. Biomarkery například mohou odhalit, ze které tkáně exosom pochází nebo s jejich pomocí také můžeme zjistit, jestli se v těle odehrávají rakovinné procesy.

Citlivost této nové diagnostické metody je vysoká, vědci ve studii dokázali odhalit rakovinu ještě před tím, než začaly vznikat metastázy. Zároveň se jedná o metodu velmi specifickou, protože biomarkery na exosomech nám prozradí i to, ve kterém orgánu či tkáni se rakovinné bujení odehrává. To je velikou výhodou, protože cca u 5% onkologických pacientů se pomocí konvenčních diagnostických metod nedá dohledat původ rakoviny, a tím pádem nemůže být zvolena ani optimální léčba.

Výsledky tohoto výzkumu jsou velmi slibné, do budoucna však bude ještě potřeba obohacovat databázi biomarkerů a jejich vzájemných kombinací, aby mohla být diagnostika rakoviny co nejpřesnější.

Zdroj: Hoshino, A. et al. Extracellular Vesicle and Particle Biomarkers Define Multiple Human Cancers. Cell 182, 1044-1061.e18 (2020).

Úvodní obrázek: https://www.ox.ac.uk/news/2017-05-16-single-cell-focus-reveals-hidden-cancer-cells